Galet många tjejer bloggar

De flesta är engagerade redan i tolvårsåldern. Att inte ha en egen blogg börjar bli ovanligt.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-10-26

Unga tjejer kom igång med bloggandet ordentligt under 2009 och blir nu mer och mer aktiva. Ökningen var 60 procent i åldrarna 16-25 år bara under det senaste året.

Det visar undersökningen

Svenskarna och internet.

Bland dem som bloggar är det två av tre som skriver på sin blogg en till tre gånger i veckan eller ännu oftare.

Det börjar tidigt. I tolvårsåldern är hälften av alla tjejer redan engagerade. Bland tjejer mellan 12 och 25 år har de flesta bloggat. Varannan bloggar aktivt just nu.

Räknar man in dem som testat att blogga någon gång handlar det om två tredjedelar av alla unga svenska tjejer.

93 procent i samma grupp läser dessutom andras bloggar.

Sett till alla svenskar är det bara sex procent som bloggar. Det innebär var tionde kvinna och var tjugonde man och motsvarar en halv miljon svenskar.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur har finansierat och genomfört 2.000 intervjuer på telefon och internet baserat på ett slumpvis urval från 16 år och uppåt, med så långt som möjligt samma personer varje år sedan år 2000.

Föräldrar har fått svara om sina barn hemma mellan 3 och 15 år.

Undersökningen ingår i den internationella forskningsstudien World Internet Project.

Så ställdes frågorna

Skriver du på en blogg? En blogg är en dagbok, en tidning, en sida där du delar dina tankar och åsikter med andra.

Svar: Ja, Nej, Vet ej, Ej svar.

Hur ofta arbetar du med din blogg?

Svar: Någon gång, Någon/några gånger i månaden, Någon/några gånger i veckan, Dagligen, Flera gånger dagligen, Vet ej, Ej svar.

Har du ngon gng tidigare skrivit en blogg?

Svar: Nej, Ja, Vet ej, Ej svar.

Källa: .SE

Platsannonser

Logga in