Lagböcker Foto: Ekobrottsmyndigheten
Lagböcker Foto: Ekobrottsmyndigheten
Juridik

Fyra av åtta döms i insidermål

Två av åtta åtalade dömdes i går till ett års fängelse för grovt insiderbrott i den så kallade Axis-härvan. Ytterligare två av de åtalade fick villkorlig dom och böter. De övriga frikändes. "Utgången av detta mål väcker åter igen frågan om nämndemän ska ha en sådan makt att få döma folk, framförallt på ett specialområde som detta", skriver advokat Henrik Olsson Lilja i en kommentar till Realtid om den skiljaktiga domen.

Uppdaterad 2017-04-14
Publicerad 2017-04-13

Efter en uppmärksammad rättsprocess har nu domen kommit i den så kallad Axis-härvan.

En tidigare anställd man på Lazard, i dag 34 år och som försvaras av advokat Henrik Olsson-Lilja vid advokatfirman Althin, döms för grovt insiderbrott under perioden 1 januari till den 9 april 2015. Straffet blir 1 års fängelse. Henrik Olsson Liljas arvode uppgår till 400.665 kronor som staten ska stå för.

Enligt åtalet ska mannen i sin anställning fått insiderinformation rörande Axis Communications och Transmode mellan den 1 januari 2015 och den 9 april 2015. Informationen har dels rört ett kommande bud på Axis Communication, dels kvartalsrapporten Q4 och bokslut 2014 samt Canons 24-miljardersbud på Transmode.

Enligt EBM har den tidgare Lazard-anställde mannen föranlett en av de medåtalade att köpa aktier i bolagen. Kedjan byggs sedan på där familjemedlemmar och kollegor blir indragna i en insiderhärva. I denna härva där åklagaren menar att åtta stycken bör dömas för insiderbrott döms slutligen fyra av de åtalade, dock med en skiljaktig dom där rådmannen har en annan uppfattning än nämndemännen. 

- Som bekant saknar nämndemän juridisk kompetens och framförallt i insidermål. Rådmannen är mycket erfaren och givetvis påläst på den praxis som finns på området. Som praktiker jag kan säga att vi blev mycket förvånade över att åtalet väcktes och att det snarare var en fråga i målet om åtalet var obefogat eller inte. Utgången av detta mål väcker åter igen frågan om nämndemän ska ha en sådan makt att få döma folk, framförallt på ett specialområde som detta, säger advokat Henrik Olsson Lilja i en kommentar till Realtid.se om den skiljaktiga domen.

Kommer ni att överklaga domen?

- Absolut - vi tänker dessutom begära att målet handläggs skyndsamt eftersom domen är så felaktig och påverkar min klients situation negativt, säger Henrik Olsson Lilja.

Den tidigare Lazard-anställde mannens kusin, en 60-årig man, döms även för grovt insiderbrott under perioden 1 januari till den 8 april 2015. Han döms till fängelse under ett år och 1.257.095 kronor förverkas ”såsom utbyte av brott", det vill säga vinsten på den olagliga handeln. Hans advokat Carl Skarborg tillerkänns ersättning om 341.775 kronor som ska stanna på staten, enligt domen.

En annan 60-årig man, som är affärspartner med ovanstående, frikänns från misstankarna om insiderbrott under perioden 4 februari till den 7 april 2015 och därmed ogillas även åklagarens yrkande om att 126.956 kronor ska förverkas. Mannens advokat Carl-Johan Malmberg tillerkänns ersättning om 175.926 kronor som ska stanna på staten.

Den förstnämnda 60-åringen, som är kusin med den tidigare Lazard-anställde, är även chef på en bilhandlarfirma. Två av hans anställda, en 26-årig man samt en 34- årig man är åtalade i samma härva. Medan 26-åringen som försvarats av Bengt-Göan Hugoson frikänns så döms 34-åringen för insiderbrott under perioden för grovt insiderbrott under perioden 20 januari till den 31 mars 2015. Från honom förverkas 234.339 kronor efter handeln. Hans försvarare Åke Broné tillerkänns en ersättning om 232.006 kronor som staten skall stå för. Bengt-Göan Hugosons arvode uppgår till 177.083 kronor som staten står för.

34-åringen är barndomskamrat och tidigare lagkamrat med en en 38-årig man som arbetar som placeringsrådgivare på Nordea. 38-åringen som också misstänks för att ha på information om budet på Axis, om kvartalsrapporten Q4 och bokslut 2014 för Transmode och det kommande budet på Transmode, döms för grovt insiderbrott under perioden 20 januari till den 31 mars 2015. Hans påföljd blir villkorlig dom och dagsböter om 30.000 kronor. Mannens ”utbyte av brott”, det vill säga, det han tjänat på handeln förverkas även och uppgår till 294.310 kronor.

Han advokat Tomas Nilssons arvode uppgår till 227.720 kronor, vilket är en kostnad staten delvis står för då den dömda mannen även ska betala staten 100.000 kronor för kostnaden.

Den 38-årige bankmannens far frikänns från misstankarna om insiderbrott under perioden 2 februari till den 5 februari. Åklagarens yrkande om förverkande av vinsten om 203.983 kronor på den påstådda olagliga handeln ogillas därför. Advokat Anders Wallins arvode uppgår till 207.360 kronor som ska stanna på staten.

38-åringe bankmannens hustru frikänns också från misstankarna om insiderbrott under perioden 20 januari till den 6 februari. Hennes advokat Johan Kallus tillerkänns ersättning om 194.960 kronor som staten står för.

Domstolen reder först ut i domskälet om de tidigare anställde Lazard-medarbetaren haft tillgång till den insiderinformationen som målet rör. Med hjälp av vittnesmål från bland annat vd Gustaf Slettengren samt ett e-postmeddelande från den åtalade till en kollega på Lazard gör domstolen bedömningen av att den anställde hade ”ingående kännedom om det kommande budet” samt att han haft ”sådan specifik kännedom om ett eventuellt uppköp av Axis att den informationen är att betrakta som insiderinformation”. Samma bedömning rör kvartalsrapporten för Q4 samt kommande bokslut i Transmode samt kommande bud på eller eventuellt uppköp av det bolaget.

Domstolen poängterar att bevisningen mot Lazard-medarbetarens kusin utgörs dels av indicier, det vill säga indirekt bevisning, såsom det avvikande handelsmönstret rörande aktierna i Axis och Transmode liksom stoleken på de investeringarna som han gjort. ”Även timingen är häpnadsväckande”, skriver domstolen. Men det finns också direkt bevisning i form av vittnesmål där en av de åtalade uppgett att han lämnat om uppköp av Axis och en annan av de åtalade uppgett att han gav tips om ”bra” aktier utan att specificera vad som var bra med dessa. Domstolen skriver att det ”tyder på att han med erhållen insiderinformation velat berika sin affärskompanjon”.

Domstolen anser därmed att det är ställt utom rimligt tvivel att han fått insiderinformation, själv bedrivet otillåten handel samt genom råd eller på annat sätt föranlett att två av de medåtalade handlat i bolagen.

Domstolen klargör att utredningen har sammantaget visat att den Lazard-anställde mannen vidarebefordrat insiderinformation och föranlett sin kusin att handla aktier i bolagen.

Domstolen pekar även på att två av de åtalade som fått information av kusinen till mannen på Lazard, däribland den anställde på Nordea, har lämnat två olika versioner under förundersökningen och under huvudförhandlingen. De har inte ”lämnat någon godtagbar förklaring till att de under huvudförhandlingen avviker från de uppgifter de lämnat under tid de var frihetsberövade med restriktioner”. Domstolen menar på att detta pekar på att det rör sig om efterhandskonstruktioner för både deras egen del men också för att fria andra från ansvar.

Tingsrätten pekar även på att handelsmönstret avviker från tidigare handelsmönster såväl storleken på investeringen som risknivån, vilket tyder på att de haft tillgång till insiderinformation från den Lazard-anställdes kusin.

Vid straffmätningen anser domstolen att den tidigare Lazard-anställde mannens brott motsvarar 1,5 års fängelse. De väger in ett förtroendesvek från den anställde på Lazard. Men då domen innebär ett yrkesförbud för den tidigare Lazard-anställde bör straffet stanna vid 1 års fängelse. Straffvärdet för kusinens brott uppgår också till 1 års fängelse.

När det gäller de övriga två dömda bedömer domstolen inte att påföljden ska bestämmas till fängelse utan till villkorlig dom förenad med 100 dagsböter, beräknat på deras ekonomiska förmåga.

Men domen var alltså skiljaktig. Rådmannen pekar på att åklagarens beviskedja är försvagad. Dels pekar man på att det endast rört sig om indicier om den anställde på Lazard vidarebefordrat någon form av insiderinformation till sin kusin.  Den skiljaktiga meningen pekar även på att det inte ens är säkert att den Lazard-anställde faktiskt hade den aktuella insiderinformationen om kommande bud eller ett eventuellt uppköp av Axis bara att han haft möjlighet att få del av den. Rådmannen är även avavvikande mening till bevisningen mot kusinen då denna utgått från vad en av de åtalade sagt under förundersökningen, vilket ska bedömas med försiktighet enligt ett paris från Högsta domstolen, menar Rådmannen.

Platsannonser