Annons

Annons

Full fart för fastigheter

Transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden under 2018 uppnådde den fjärde högsta noteringen någonsin, då fastigheter till ett värde om 159 miljarder kronor omsattes.

Detta trots osäkerheten kring utvecklingen för den svenska ekonomin och påbörjade räntehöjningar från Riksbanken.

–Jämfört med föregående år så ökade transaktionsvolymen med cirka 5 miljarder, eller 3 procent, kommenterar Peter Wiman, Analyschef på den internationella fastighetsrådgivaren Savills.

Antalet genomförda transaktioner minskade dock svagt till strax under 600 affärer med ett underliggande fastighetsvärde överstigande 25 miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om cirka 7 procent jämfört med året före. Transaktionsvolymerna har varit höga i samtliga geografiska marknader och de flesta segment.

Annons

Annons

De utländska investerarna förvärvade under året fastigheter till ett värde om närmare 43 miljarder kronor, vilket motsvarar 27 procent av den totala volymen och som därmed är den högsta noteringen sedan åren före finanskrisen 2008.

–Förväntningarna för 2019 är överlag positiva och vi bedömer att även 2019 blir ett bra transaktionsår. Valåret är passerat vilket bör innebär att volymerna kommer att stärkas av kommande försäljningar från kommuner och landsting. Trots att avkastningskraven är på historiskt låga nivåer bedöms fastigheter fortsatt vara ett intressant placeringsalternativ. Det låga ränteläget och en god tillgång på eget och lånat kapital ger förutsättningar för en fortsatt attraktiv riskjusterad avkastning på fastigheter” säger Peter Wiman.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons