Framtidstro vänder uppåt – ”kan vara en falsk förhoppning”

Taggar i artikeln

Företagare SEB
Publicerad
Uppdaterad

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 4 enheter i mars och ligger nu på plus 4 jämfört med förra månadens notering på 0.

Realtid.se

I månadens undersökning ökar två av tre ekonomiska indikatorer. Arbetstiden ökar från minus 12 till minus 8 och omsättningen från minus 13 till minus 12. Samtidigt minskar likviditeten från minus 8 till minus 10. Det framgår av ett pressmeddelande.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 26 procent till 24 procent, samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 26 procent till 20 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 9 enheter, från 45 procent till 54 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen företagare som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en uppgång med 4 enheter från förra månaden.

– Företagarnas framtidstro vänder upp den här månaden, men det kan vara en falsk förhoppning då lågkonjunkturen väntas bli mer kännbar under våren i takt med ytterligare räntehöjningar från Riksbanken, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en skriftlig kommentar.

Annons

– Likviditeten och omställningsförmågan låg bakom många egenföretagares motståndskraft under pandemin. Nu ser likviditeten ut att utmanas på riktigt när kostnaderna stiger och efterfrågan minskar. Utvecklingen under våren kommer vara avgörande för hur motståndskraftiga företagarna väntas vara under 2023, säger Américo Fernández.

Annons