FinansNyhet

Första dag för handel i Readlys aktier på Nasdaq

Publicerad

I måndags avslutade Bonnier och Aller sina avtal, men i dag gör Readly börsdebut.

Camilla Jonsson

Readly offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Readlys aktier samt noteringen på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet har fått ett stort intresse bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige. Erbjudandet genererade en total efterfrågan på över 5 miljarder kronor och övertecknades mer än tio gånger, exklusive aktier som förvärvats av cornerstone-investerare. Som ett resultat av erbjudandet kommer Bolaget tillföras cirka 25 000 nya aktieägare. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag,  den 17 september. Det framgår av ett pressmeddelande.

– I dag är en spännande dag för Readly, som nu går in i en ny fas som ett noterat bolag. Readly vill möjliggöra att kvalitativt innehåll förblir något som upptäcks och lever vidare. Vi ser fram emot att fortsätta Readlys tillväxtresa tillsammans med våra namnkunniga ankarinvesterare och gläds över det starka intresset för vår affärsmodell som avspeglas i att noteringen är övertecknad flera gånger om, säger Patrick Svensk, styrelseordförande på Readly i en skriftlig kommentar.

Priset i erbjudandet var 59 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om cirka 2 168 miljoner kronor, inklusive de nya aktierna som emitterats i samband med erbjudandet.

Erbjudandet utgjordes av totalt 12 203 389 aktier, varav 7 627 118 är nyemitterade stamaktier och 4 576 271 är stamaktier som erbjöds av säljande aktieägare.

Genom att erbjudandet fulltecknades kommer bolaget att tillföras cirka 450 miljoner kronor i bruttolikvid före avdrag för transaktionskostnader i rrbjudandet. Antalet aktier som säljs av säljande aktieägare i erbjudandet motsvarar cirka 270 miljoner kronor.

För att täcka övertilldelning i samband med erbjudandet har huvudägaren, på begäran av ABG Sundal Collier, åtagit sig att sälja ytterligare 1 830 508 befintliga aktier, motsvarande cirka 108 miljoner kronor eller högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Under förutsättning att erbjudandet tecknas till fullo och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet 14 033 897 aktier, motsvarande 38,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter erbjudandet.

Antalet aktier i bolaget kommer att öka med 7 627 118 aktier från 29 114 330 aktier till 36 741 448 aktier, motsvarande en utspädning om 20,8 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandets fullföljande.

Åtta cornerstone-investerare har under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 390 miljoner kronor eller cirka 47,1 procent av erbjudandet, inklusive Ööertilldelningsoptionen. Information om de åtta cornerstone-investerarna och investerade belopp framgår nedan.

Befintliga aktieägare

Swedbank Robur Fonder: 70 miljoner kronor

Tredje AP-fonden (AP3): 30 miljoner kronor

Consensus Småbolagsfond: 30 miljoner kronor

Nya investerare

TIN Fonder: 70 miljoner kronor

Handelsbanken Fonder: 70 miljoner kronor

C WorldWide Asset Management: 70 miljoner kronor

Skandia Fonder: 33 miljoner kronor

Skandia Liv: 17 miljoner kronor.

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, och Handelsbanken Capital Markets är Lead Manager. STJ Advisors är finansiell rådgivare till bolaget. Baker McKenzie är legal rådgivare, och White & Case är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Lead Manager. Gentemot allmänheten kommer Avanza att agera Retail Manager och Nordnet att agera Selling Agent.

 

 

Annons