Finans

Företagsledarna i Sverige bland de mest optimistiska

Grant Thorntons globala undersökning antyder att företagsledarna nu lägger en period av osäkerhet bakom sig. Men, skillnaderna mellan olika länder varierar kraftigt. I Sverige och USA är optimismen hög, men i Asien Stillahavsområdet är den låg.

Uppdaterad 2017-01-04
Publicerad 2017-01-04

Företagsledare runt om i världen visar i en färsk undersökning en stark optimistisk tilltro till 2017.

Det globala balansmåttet, som anger andelen optimistiska företagsledare minskat med andelen pessimistiska, är under fjärde kvartalet 2016 +38 procent. I Sverige är andelen ännu högre, + 50 procent. Viktiga ekonomiska motorer som USA och Kina visar båda ökningar i optimism, balansmåttet i USA är +54 procent och i Kina +46 procent. Även i EU har optimismen ökat.

Resultaten i undersökningen pekar också på fakta som underbygger optimismen. Fler företag tror på ökad omsättning, däribland både Kina och USA. Även investeringsviljan bland företagen har ökat.

– Vi har kunder i över 140 länder och ordet osäkerhet var det som kännetecknade 2016. Det hade mycket att göra med såväl Brexit som det amerikanska presidentvalet. Nu när vi vet hur dessa två händelser har landat kan företagen under 2017 få en tydligare bild av nyckelfrågor som skatter, jobb och handelsregler, säger säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton, i ett pressmeddelande.

Det finns dock orosmoln på det nya årets företagshimmel. De mexikanska företagsledarnas optimism har fallit till 8 procent. Det är den lägsta siffran som undersökningen mätt för Mexiko någonsin. Även i Ryssland är man övervägande pessimistisk, -7  procent och även så i Asien Stillahavsområdet (APAC), -16  procent.

I EU är det fluktuationerna i växelkurser som hindrar tillväxt samtidigt som val i Frankrike och Tyskland har potential att skapa osäkerhet på marknaden.

Platsannonser