Annons

Annons

Förbättrat resultat från Amasten

Amastens resultat för årets första nio månader landade på 113 (58) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 95 procent jämfört med samma period i fjol.

Idag, fredag, publicerade fastighetsbolaget Amasten sin delårsrapport för årets första nio månader. Av rapporten redovisar bolaget ett resultat för perioden som uppgick till 113 (58) miljoner kronor vilket är ökning med 95 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultatförbättringen beror främst på ett förbättrat förvaltningsresultat och dels på en högre värdeuppgång på fastigheterna.

”Vi har varit aktiva med att omstrukturera vårt fastighetsbestånd. Under de senaste tolv månaderna har vi sålt fastigheter för 665 mkr och köpt fastigheter för 868 mkr. Vi har fått ett mer koncentrerat fastighetstånd vilket skapar goda förutsättningar för utvecklingen och värdetillväxt. Värdetillväxten för perioden uppgick till 3,6 procent, vilken till del har realiserats genom fastighetsförsäljningarna. Försäljningarna bekräftar fastighetsportföljens marknadsvärde och därmed också vårt substansvärde om 5,83 kronor per aktie” kommenterar Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, i en kommenterar till rapporten.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons