Avanza, Rikard Josefson
Rikard Josefson, vd för Avanza. Foto: TT
Börs

Fondprovisioner raketbränsle för Avanza

Avanzas rörelseintäkter ökade med 33 procent till 767miljoner kronor under tredje kvartalet. I dag fattar extrastämma beslut om efterutdelning.

Publicerad 2021-10-18

Samtliga intäktsrader förbättrades. Främst ökade fondprovisionerna. Courtagenettot ökade som ett resultat av fler courtagegenererande kunder. Övriga intäkter ökade främst till följd av högre intäkter från Avanza Markets och Corporate Finance. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent till 192 miljoner kronor, en följd av fler medarbetare och därmed högre personalkostnader. Exklusive extraordinära flyttkostnader i tredje kvartalet 2020 ökade kostnaderna med 17 procent

Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till omkring 15 procent, exklusive extraordinära flytt- och hyreskostnader för 2020 och 2021

Rörelseresultatet uppgick till 574 miljoner kronor, en ökning med 45 procent

Periodens resultat var 481 miljoner kronor, en ökning med 45 procent

Rekryteringstakten växlas upp som ett resultat av den starka tillväxten samtidigt som investeringarna i tillväxt fortsätter. Kostnadsökningstakten för 2022 bedöms därför uppgå till omkring 20 procent

I dag,  måndag, kallar Avanza Bank Holding till extra bolagsstämma den 16 november 2021 för att besluta om en efterutdelning om 2,95 kronor per aktie avseende 2020 års resultat

 

 

Platsannonser

Logga in