Fondexperterna: ”De flesta i branschen har haft det lite svettigt”

Veckans fredagspanel, från vänster: Johan Björkholm (AIFM Group), Mikael Tjäder (Fondab), Gabrielle Hagman (Nordnet) och Philip Scholtzé (Fondbolagens förening). 
Publicerad
Uppdaterad

Det är en populär sparform bland både nybörjare såväl som erfarna. Med sin inbyggda riskspridning kan fonder kännas som ett säkert kort för sparandet, men precis som med aktier finns fortfarande viktiga faktorer att ha i åtanke när du placerar dina pengar. Nytt regelverk, aktiv och passiv förvaltning, och vad kan vi förvänta oss av det kommande fondåret? Det diskuterar branschprofilerna i veckans fredagspanel.

 

Realtid.se

Johan Björkholm, vice vd AIFM group

Vad är att vänta av årets fondår? 
– Under föregående år såg vi ett ökat intresse kring hedgefonder och deras förmåga att hantera det nya marknadsklimatet med inflation, stigande räntor och det faktum att både aktier och räntor föll. Vi väntar oss att det fortsätter samtidigt som intresset för räntefonder väntas öka igen nu när de kan leverera faktisk avkastning.

De senaste åren vi sett stora flöden till indexfonder, är det en trend som kommer att bestå?
– Marknadernas volatilitet senaste månaderna skapar möjligheter för aktiva förvaltare att sticka ut. När börsens enda riktning varit uppåt har det fungerat bra att följa med via passiv förvaltning. Men om alternativa strategier och hedgefonder får en renässans är det möjligt att pendeln kan svänga mot inflöde i aktivt förvaltade fonder istället.

Möter branschen någon särskild utmaning för året som man bör hålla ögonen på? 
– Jag tror de flesta i branschen haft det lite svettigt med nya hållbarhetsrelaterade regelverket SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, förändrade fonddokument och allt som det medför. För varje år som går får jag en känsla av att det blir allt svårare att göra rätt då de regulatoriska kraven bara ökar. Den bördan blir extra tung på mindre fondbolag då kraven är detsamma men resurserna mindre. Det är med andra ord samma utmaning som branschen stått inför de senaste åren där den troliga följden är ytterligare konsolideringar.

Annons

Mikael Tjäder, vd Fondab

Vad är att vänta av årets fondår?
– 2022 går till historien som ett ovanligt oroligt år i världen med krig i Europa, skenande energi- och råvarupriser, kraftigt stigande inflation och räntehöjningar. Det har varit ett tufft år för världsekonomin och det är svårt att sia om framtiden men troligen har vi ett lite lugnare och starkare år framför oss.

– Det finns både positiva och negativa signaler inför året. Först och främst så har 2023 startat med jättefin aktieutveckling vilket varit välbehövligt. På den positiva sidan är också att centralbankerna med största sannolikhet kommer att sluta höja räntorna under året och att inflationen börjar avta, vilket den redan gjort i USA. När räntan toppat och inflationen stabiliserats, så kan vi förhoppningsvis se att ländernas tillväxt börjar återhämta sig. Innan vi ser en riktig vändning så är risken att vi får se mer svag ekonomidata, exempelvis ökad arbetslöshet och hög volatilitet på marknaden.

– Vi tror att den globala aktiemarknaden i stort kan få det tufft under årets sex första månader, men det finns sektorer som vi tror kan klara det bättre. Vi är positivt inställda till exempelvis hälsovård och infrastruktur och om inflationen stabiliseras och räntetrycket avtar kan det bli ett förnyat fokus på tillväxt och en revansch för de fonder som haft det jobbigast i rådande klimat; teknik, småbolag och fastigheter.

Annons

– Det viktigaste att tänka på är som alltid att sprida sina risker – nu kanske mer än någonsin, att ha rätt riskprofil utifrån sin sparhorisont och att följa sin plan, gärna med ett månadssparande som gör att du köper andelar vid fler tillfällen under ett år.

De senaste åren vi sett stora flöden till indexfonder, är det en trend som kommer att bestå?
– Indexfonder kommer troligtvis att fortsätta vara populära. Indexfonder är en bra sparform för många sparare och har en naturlig plats i en väldiversifierad fondportfölj som en billig fond där du får vad du kan förvänta dig. Vill man däremot investera i något som kan slå index eller hitta mer specifika fonder mot en särskild bransch, sektor eller region, exempelvis inom teknik eller hälsovård behöver man välja andra alternativ. Därför är vi övertygade om att aktivt förvaltade fonder har en naturlig plats i alla portföljer.

Möter branschen någon särskild utmaning för året som man bör hålla ögonen på?
– Det i grund och botten mycket positiva fokuset på hållbarhet blir även en utmaning för många aktörer, där både regulatoriska och kunddrivna krav drivs i högt tempo och tarvar både investeringar och ökad administration. Det är viktigt att det framgår tydligt vad som förväntas av aktörer annars finns en risk att det som ska hjälpa spararna, i slutändan förvirrar mer.

Annons

– En annan trend som växt sig starkare senaste året är nettoklassade sparlösningar där fler kanaler växer fram och erbjuder nya distributionsvägar som utmanar rådande prismodeller och strukturer. Det är en transformation av fondbranschen som pågår med vässade kunderbjudanden vilket såklart gynnar slutkunderna. Och med fler aktörer skapas fler distributionsvägar som även gynnar fondbolagen som kan nå ut till fler. Vi ser med spänning på framtiden men förändring är också alltid utmanande och det kommer att ta tid för branschen att anpassa sig till den nya verkligheten.

Gabrielle Hagman, fondchef på Nordnet

Vad är att vänta av årets fondår? 
– Vi tror att privatpersoner kommer att öka sitt sparande under året och att vi återigen kommer att se inflöden i aktiefonder. Omvärlden ser dock annorlunda ut nu, då vi är tillbaka till räntemiljö där pengar kostar, vilket förstås kommer att påverka hur man väljer att spara. Förhoppningsvis finns en större förståelse hos spararna för risk, diversifiering och att inte försöka tajma marknaden. Här ser vi att månadssparande i re-balanserande allokeringsfonder kommer spela en viktig roll för många sparare.

De senaste åren vi sett stora flöden till indexfonder, är det en trend som kommer att bestå?
– Det är en trend som succesivt ökat under över tio års tid och vi är helt övertygade om att trenden är här för att stanna. Att använda indexfonder som bas i sin portfölj är ett mycket kostnadseffektivt sätt att spara, vilket både privatsparare och institutioner är medvetna om. Det finns dock många aktiva fonder med duktiga förvaltare att krydda sin portfölj med, och det är man beredd att betala för.

Möter branschen någon särskild utmaning för året som man bör hålla ögonen på? 
– Marknaden ser som sagt stora inflöden i indexfonder och utflöden i aktivt förvaltade fonder. De aktiva förvaltare som inte lyckas skapa överavkastning kommer ha det svårt på både kort och lång sikt. Det det är inte omöjligt att vi kommer att se konsolideringar i branschen framöver.

– Utöver det ser vi omställningen till SFDR, alltså EU:s nya regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar, som en stor fråga som kommer ta mycket tid i anspråk hos många fondbolag. Som en tredje utmaning kan jag nämna PPM-upphandlingen som inleds nu under första kvartalet. Dels är det en omfattande upphandling som kräver fokus, men den kommer också att slå hårt mot vissa av de fondbolag som inte längre får vara med i PPM:s utbud.

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening

Vad är att vänta av årets fondår?
– Jag hoppas att vi kan få se ett fondår med mycket månadssparande. Vi sammanställer och presenterar fondflöden varje månad. Förra året kunde vi se flera månader när spararna tog ut mer pengar ur fonder än vad som sattes in. Det är ett historiskt återkommande mönster när börserna faller, vilket är synd eftersom det är bra att fortsätta spara även när börsen går ned. Men under avslutningen på året fick vi se insättningar i fonder igen och den trenden hoppas jag fortsätter. Ett stabilt och positivt sparande oavsett svängningarna, det är det jag vill se. Sedan får gärna aktiemarknaden gå bra också, det är alltid roligare att vara sparare då.

De senaste åren vi sett stora flöden till indexfonder, är det en trend som kommer att bestå?
– Utifrån den långa trenden så är det sannolikt att det också fortsätter. Men det finns enskilda år när aktivt förvaltade fonder varit mer populära. De aktiva fonderna har också betydligt större förmögenhet. Ungefär 80 procent av fondförmögenheten i aktiefonder är aktivt förvaltad. Något som skulle kunna bryta trenden är det ökande intresset för hållbara investeringar. Även om det finns indexfonder med hållbarhetsinriktning är de flesta aktivt förvaltade.

Möter branschen någon särskild utmaning för året som man bör hålla ögonen på?
– Hållbarhet är en jättestor fråga för fondbranschen. Det jobbas väldigt flitigt med de nya regelverken och kundernas förväntningar. Sedan årsskiftet finns exempelvis ny hållbarhetsinformation för alla fonder. Den tycker jag alla borde läsa. En annan fråga är upphandlingarna av premiepensionsfonder som ska påbörjas under året. Det kommer att innebära stora förändringar för fondbolag men även fondsparare som kan komma att få se sitt fondkapital flyttas till nya fonder.

Annons