FinansNyhet

Folksam behåller återbäringsräntan på 3 procent

Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.
Publicerad
Uppdaterad

Folksam Liv behåller återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten oförändrad på 3 procent den 1 augusti 2022.

– Vi följer den nuvarande ekonomiska osäkerheten med bland annat oro på världens börser. Folksams finansiella ställning är fortsatt stark och vi kan därför behålla vår återbäringsränta för både tjänstepension och övrig livförsäkring på 3 procent. När marknadsräntorna stiger påverkas värdena på våra ränteplaceringar svagt negativt i det korta perspektivet men effekterna av högre räntor på lite längre sikt är positiva för både solvensen och möjligheten att skapa avkastning framåt, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam i en skriftlig kommentar.

Återbäringsräntan ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 30 juni 2022 till 110 procent för övrig livförsäkring och 109 procent för tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Annons