FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan

Taggar i artikeln

Regeringen
Publicerad
Uppdaterad

Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) uppdraget att kartlägga utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet och folkbildningen.

Finwire

Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om utländskt direkt och indirekt ägande samt investeringar inom utbildningsområdet. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Trots att vår regering infört krav på att de som leder och äger våra skolor ska vara lämpliga att göra det, så har vi svårt att få överblick över vilka som faktiskt har kontroll och inflytande över skolorna. Det finns idag inget som hindrar att skolor ägs eller köps upp av aktörer som företräder främmande makt. Mot den här bakgrunden ger vi nu Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att kartlägga utländskt ägande i våra skolor, säger statsminister Magdalena Andersson.

Skolinspektionen har sedan 2019 gjort lämplighetsprövningar av de som äger och driver skolor. De uppger att det har varit svårt att veta vem som står bakom verksamheterna.

Annons

Uppdraget ska redovisas senast 28 april.

Annons