Fonder

Flyttar svenska aktier internt

Uppdaterad: Länsförsäkringar fondförvaltning börjar förvalta svenska aktier i egen regi och slopar därmed den externa förvaltningen. Till att börja med omfattas två fonder av beslutet, men en tredje är på gång.

Uppdaterad 2016-04-15
Publicerad 2016-04-15

Länsförsäkringar fondförvaltning, ett av Sveriges största fondbolag, tar beslutet att slopa den externa förvaltningen när det gäller svenska aktier.

Tidigare har bolaget enbart tagit in externa fondförvaltare, men beslutet att låta den interna organisationen ta över de svenska aktiefonderna har flera skäl. Bland annat finns det nu interna resurser att hantera förvaltningen, enligt vd:n för fondförvaltningen Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

– Men i dag är vi så pass stora inom svenska aktier att vi själva kan rekrytera marknadens bästa förvaltare. Vilket vi nu lyckats med, säger hon.

Den andra anledningen till beslutet har också att göra med bolagets ökade fokus på ägarstyrning.

– Vi jobbar strukturerat med ägarstyrning, allt från hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och är engagerade i valberedningar. Men är det något vi vill göra med det här med att vi tar hem förvaltningen, är att ta nästa kliv att nyttja den kunskapen som vi har byggt upp och den kunskap som förvaltarna har och integrera det med varandras arbete, för att få ut mer av det och få mer avkastning till kunderna. Det är vårt största mål, att få en god avkastning och vi tror att ett bra ägarstyrningsarbete påverkar långsiktig avkastning. Har man då förvaltarna internt är det lättare och då finns det även en massa synergier, säger Gottfridsdotter-Nilsson i en uppföljning med Realtid.se.

De två fonderna som omfattas av förändringen är till att börja med Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Förvaltarna Peter Norhammar och Petter Löfqvist var huvudansvariga för fonderna på kapitalförvaltaren Alfred Berg men flyttar under hösten över till Länsförsäkringar för att fortsätta arbetet.

Så småningom ska en aktivt förvaltad fond av Lannebo också flyttas internt men det är inte klart huruvida den ansvarige förvaltaren också flyttar över till försäkringsbolaget.

–  Det har vi inte diskuterat ännu. I första steget ville vi ta hem de här två fonderna, fastighet och småbolag. Nästa steg blir den fonden, men däremot är Lannebo informerade om beslutet, säger Gottfridsdotter-Nilsson.

Är det en trend att fler flyttar en del av portfölj- och fondförvaltningen internt? Många globala förvaltare som jag pratat med verkar tycka att så är fallet i alla fall bland stora institutioner.
– Det är svårt att svara på, men det jag ser är att många lagt ut en hel del mandat som är ”långt ifrån”, små mandat som är långt ifrån deras egna verksamhet. Det ser jag bland bankerna och andra i vår bransch, våra konkurrenter till exempel. Men det är möjligt att många institutioner gör så.

Just nu har Länsförsäkringar inga planer på att ändra andra delar av förvaltningen och slopa fler externa mandat. Fondbolaget förvaltar 100 miljarder kronor och svenska aktier utgör 33 procent av kapitalet. Fastighets- och småbolagsfonderna täcker i sin tur 42 procent av den andelen.

Platsannonser