AI-advokaten Lara och Andreas Hermansson
Juridik

Flygbranschens första AI-advokat får ”kvinnlig” chef

Airhelp revolutionerade i våras flygbranschen med lanseringen av AI-advokaten Herman. Nu får Herman en chef i form av Lara. "Vi ser redan nu att Lara är vår mest precisa och produktiva handläggare, och fattar många beslut kring domstolsärenden" säger Andreas Hermansson, Country Manager Sweden hos Airhelp, till Realtid. 

Publicerad 2017-11-27

Realtid.se skrev i våras om att Airhelp, som hjälper passagerare att få kompensation för försenade och inställda flyg, lanserade AI-advokaten Herman.

Nu lanserar Airhelp en ny AI-advokat: Lara. Det är en mer avancerad version av Herman, flygbranschens första AI-advokat som presenterades i våras. Herman utvecklades specifikt för att snabbt och effektivt analysera konsumenters ärenden gällande ersättning för försenade flyg. I stället för 20 minuters manuell granskning av ett ärende tar det Herman knappt en sekund att göra samma sak.

 Med nya tillskottet Lara kan Airhelp nu effektivisera den juridiska bearbetningsprocessen ytterligare. Förutom att sköta handläggningen av alla ersättningskrav kan Lara i realtid avgöra om ett krav är starkt nog att ta till domstol. Av de 6.000 rättsfall som Lara har testats i har Lara haft rätt i 95 procent av fallen. Det är bättre än mänskliga advokater som brukar ligga på 91 procents träffsäkerhet i liknande fall.

 Airhelps ingenjörsgrupp och legala team har arbetat tillsammans i hundratals timmar för att utveckla Lara som har matats med erfarenheter från tusentals framgångsrika rättsprocesser. Med hjälp av Lara blir inte bara bedömningen av varje enskilt fall mer korrekt, det går också betydligt snabbare. Därigenom kan Airhelps mänskliga advokater sluta lägga tid på repetitiva och administrativa uppgifter och kan nu koncentrera sig på att hitta nya affärsmöjligheter och förbättra servicen för Airhelps kunder.

Andreas Hermansson, Country Manager Sweden hos AirHelp, kommenterar: 

Vilken är den största skillnaden mellan Herman och Lara?

– Lara är snabbare, smartare och kan bedöma en helhetsbild bättre, medan Herman är lite mer av en specialist som granskar detaljer. Lara är konstruerad för att komplettera Herman på de områden där han inte nått ända fram och ger mer tydliga rättsliga rekommendationer. Även Herman har dock faktiskt fått en liten uppdatering, för att de båda ska kunna komplettera varandra så bra som möjligt. 

Vilka fördelar har ni sett med Herman så här långt?

– Hanteringen av inkomna ärenden har gått mycket snabbare och blivit mer precis. Tack vare att detta frigjort tid för både vår operativa kundavdelning och vårt legala team har våra experter nu mer tid över att jobba med nya idéer och vidareutveckling av vårt sätt att arbeta. Vi ser att våra AI-lösningar tar över allt mer av grovjobbet för var dag, medan Herman och Laras mänskliga kollegor får chansen att fokusera på mer komplicerade arbetsuppgifter, mänskligt omdöme och kreativa idéer.

Vilka fördelar hoppas ni på att vinna med Lara?

– Att få ett ännu snabbare hanteringsflöde kring kravprocessen. Ju mer våra administrativa uppgifter kan automatiseras, desto mer tid kan vi lägga på att fortsätta utveckla AirHelp och vårt serviceutbud. Vi ser redan nu att Lara är vår mest precisa och produktiva handläggare, och fattar många beslut kring domstolsärenden.

 Är AI-advokater vanliga i flygbranschen idag?

– Mig veterligen är AirHelp enda företaget inom industrin som använder sig av AI-advokater. Däremot finns det ju intressanta AI-advokater inom andra områden. Det är en mycket spännande utveckling som håller på att förändra advokatyrket från grunden.

Tror du att AI-advokater kommer att bli vanligare i flygbranschen?

– Ja, algoritmer är ju ett mycket bra verktyg för att hantera binära uppgifter, så jag utgår från att alla skulle vilja ha sin egen Lara. Förr eller senare kommer det säkert att vara industristandard, men vid det laget ska vi på AirHelp redan ha gått ännu längre, för att säkerställa att vi även fortsatt ligger i framkant vad gäller teknisk innovation i branschen!

 Varför valde ni namnet Lara?

– Lara står för Legal Assessment Recommendation Assistant, så hon är helt enkelt döpt efter sin förmåga. Som kuriosa kan nämnas att hon har ett finskt efternamn, Lakimies (advokat på finska).
 

Platsannonser