Annons

Annons

Flera advokater till styrelsen för Svenska Föreningen mot Piratkopiering

Flera kända advokater valdes in i styrelsen för Svenska Föreningen mot Piratkopiering när föreningen nyligen firade sitt 20-års jubileum. Erik Ficks, partner på Roschier, valdes till ordförande. "I och med den stora ökningen av e-handeln har piratkopieringen blivit svårare att motverka" säger han till Realtid. 

Styrelsen består numera av advokaten Erik Ficks (Roschier), advokaten Sara Sparring (Synch), advokaten Ludvig Holm (Lindahl), Omar Baki (Brann), Nina Ebkar (Electrolux), Jesper Sundström (Zacco), Karin Crafoord (Groth & Co), Lena Johansson (ICC), Maria Herlitz Sundelius (H&M), Måns Sjöstrand (Daniel Wellington), docent Stojan Arnerstål (Uppsala universitet, IMK) och professor Sanna Wolk (Uppsala universitet, IMK).

Det beslutades också att utse föreningens första hedersledamot, nämligen advokaten Ann-Charlotte Söderlund Björk (Gozzo) som var ordförande för SACG från dess bildande och fram till 2015. Den nya styrelsen har därefter under ett konstituerande möte utsett Erik Ficks till ordförande, Sara Sparring till vice ordförande, Ludvig Holm till sekreterare och Omar Baki till kassör.

Ordförande Erik Ficks kommenterar:

Annons

Annons

Vilken roll spelar SACG?

– SACG har tre tydliga ändamål, nämligen att främja förståelse för vikten av ett väl utvecklat och effektivt rättsskydd till förhindrande av piratkopiering i vidaste bemärkelse, att sprida kännedom och kunskap om sakförhållanden och gällande lagstiftning och rättspraxis för att bidra till att piratkopiering förhindras och minskar i omfattning samt att påverka myndigheter och institutioner i syfte att få till stånd effektiva åtgärder mot piratkopiering. De ändamålen har varit inskrivna i våra stadgar sedan föreningen bildades för 20 år sedan och är fortfarande något som vi upplever att det finns ett stort behov av. Vi är särskilt stolta över hur SACG hjälper företag att dels utbyta "best practice" om hur piratkopiering kan motverkas, dels att kommunicera med tull, polis och åklagare för att skapa förståelse för problemen med piratkopiering. Bland annat arrangerar vi informationsdagar där företag undervisar tull och polis i hur man kan identifiera piratkopior. Det finns inget annat forum för detta och det är mycket uppskattat av alla inblandade.

Är piratkopiering ett större problem idag än tidigare och vad beror isåfall det på?

– I och med den stora ökningen av e-handeln har piratkopieringen blivit svårare att motverka. När SACG bildades för 20 år sedan skedde importen av piratkopierade varor i stora containrar som det gällde att försöka stoppa tillsammans med tullen och tillslag i Sverige kunde gälla stora lager av piratkopierade varor i butiker. Idag sker försäljningen huvudsakligen online och varor skickas till Sverige i små försändelser direkt till konsumenterna. Sådan import är mycket svårare att upptäcka. Stor del av insatsen får därför fokuseras på att hitta ursprunget till piratkopieringen och stoppa den där, inklusive att "follow the money". Sedan är vi också mycket bättre på att föra statistik över omfattning av piratkopieringen idag. Och helt klart är det ett stort problem. SACG är mycket aktiva inom Observatory, som arbetar med immaterialrättsfrågor i EU med bas vid EUIPO i Alicante, och den senaste statistiken från dem visar att handeln med piratkopierade varor ökat och står för ungefär 2,5 % av den globala handel och hela 5 % inom EU. Under 2016 beslagtog tullar inom EU ca 41 miljoner piratkopierade varor, till ett värde av mer än 670 miljoner euro. Ungefär en tredjedel av de varorna gällde sådant som kan ha en säkerhets- eller hälsorisk, såsom mat och dryck, mediciner, leksaker och elektriska konsumentprodukter.   

Vilka är de mest aktuella frågorna just nu som ni i styrelsen ska arbeta med?

– Förutom att ytterligare förstärka informationsgivningen till tull och polis, planerar vi flera seminarier där rättighetshavare kan utbyta information. Bland annat om utmaningar och möjligheter med det digitala. Vi har också identifierat flera frågor där lagstiftningen skulle behöva ändras och kommer verka aktivt för detta.

Vad har du för personliga visioner med ditt engagemang i styrelsen?

– Jag ser mycket fram emot att bygga på föreningens 20-åriga historia och ta den i framtiden. Förutom att hantera den nya digitala verkligheten finns det en ökad medvetenhet kopplat till hur piratkopiering inte bara har ekonomiska effekter utan också kan påverka säkerhet, hälsa och hållbarhet. Vi ska hjälpa vår medlemmar att navigera detta på ett optimalt sätt och fortsätta vara drivande för både rättsutvecklingen och för effektivt och kraftfullt agerande från myndigheternas sida.

Något annat?

– Jag vill bara uppmana alla svenska företag som har problem med piratkopiering men som ännu inte är medlemmar i SACG att gå med i föreningen. Det är oslagbart vad gäller att både få information om hur andra jobbar med dessa frågor och att påverka myndigheter och lagstiftare i positiv riktning.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons