Juridik

Fler än var tredje jurist jobbar för mycket

38 procent av närmare 2 000 tillfrågade jurister anser att de arbetar för mycket. Särskilt kvinnliga jurister hör till gruppen som arbetar mer än de vill.

Uppdaterad 2018-08-01
Publicerad 2018-08-01

Det är branschtidningen Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 som visar på de alarmerande resultaten.

I undersökningen som besvarats av 1 868 jurister inom olika yrkeskategorier ställdes bland annat en fråga om arbetsbörda.

38 procent svarade att de jobbar för mycket, 59 procent svarade att de jobbar ”tillräckligt”, 3 procent svarade att de arbetar ”för lite”.

Bland de manliga respondenterna är det 35 procent som anser att de jobbar för mycket. Motsvarande andel bland kvinnorna är 41 procent.

 

Fakta undersökningen

Känner du att du jobbar:

För mycket – 38 procent

tillräckligt – 59 procent

för lite – 3 procent

Manliga svarande:  

För mycket – 35 procent

Tillräckligt – 62 procent

För lite – 4 procent

Kvinnliga svarande:

För mycket – 41 procent

Tillräckligt – 57 procent

För lite – 3 procent

Källa: Legally yours och Juristbarometern 2018

Platsannonser

Logga in