Fler känner moraliskt ansvar att följa skattereglerna

Taggar i artikeln

Skatteverket
Publicerad
Uppdaterad

En klar majoritet av privatpersonerna känner ett moraliskt ansvar att hålla sig till såväl folkbokförings- som skattereglerna. Det visar Skatteverkets årliga attitydundersökning.

Realtid.se

Fler privatpersoner än tidigare känner ett moraliskt ansvar att hålla sig till skattereglerna där 93 procent uppger detta, en ökning med 3 procentenheter sedan 2022. Parallellt med den ökade känslan av moraliskt ansvar att hålla sig till skattereglerna, är det också fler som uppger att personer i deras omgivning skulle tycka att de gjorde fel om de anlitade svart arbetskraft. Att följa folkbokföringsreglerna är också något som uppfattas som viktigt då 96 procent känner ett moraliskt ansvar att hålla sig till dessa.

– Att så många känner ett moraliskt ansvar att följa folkbokförings- och skattereglerna är glädjande att se. Det är en positiv utveckling som visar att de flesta i samhället vill göra rätt för sig, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör på Skatteverket, i en skriftlig kommentar.

Resultaten i undersökningen pekar på ett fortsatt högt förtroende för Skatteverket där 82 procent av privatpersonerna uppger att de litar på att Skatteverket sköter sin uppgift, även om andelen minskat med 2 procentenheter jämfört med 2022. Andelen som instämmer i att de har förtroende för Skatteverket är högre än andelen som uppger att de har förtroende för myndigheter i allmänhet. Förtroendet bland företagen är även fortsatt högt där 85 procent anger att de har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift. Såväl privatpersoner som företag är överlag positiva till Skatteverkets service och bemötande.

Annons

Privatpersoner är positivt inställda till att myndigheter delar information mellan varandra i syfte att skapa enklare tjänster, och framför allt för att motverka fusk och brott där 85 procent uppger att det är något de anser är berättigat.

Skatteverket genomför sedan 2010 årliga enkätundersökningar riktade till privatpersoner och företag.

Annons