Fjärrvärmepriserna ökar markant: ”Monopolliknande ställning”

Stora prisökningar på fjärrvärmeStora prisökningar på fjärrvärme
Stigande bränslekostnader driver upp priserna på fjärrvärme. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Publicerad
Uppdaterad

Priserna på fjärrvärme har under 2024 ökat mer än på många år. På sina håll kan de vara fördubblade. Oacceptabelt, tycker Fastighetsägarna.

Annelie Sandström

Priserna på fjärrvärme har höjts i genomsnitt med nästan 16 procent i år, enligt färsk statistik från Energiföretagen Sverige.

Att marknaderna har förändrats och kostnaderna för bränslen har ökat dramatiskt är avgörande skäl till detta.

På sina håll kan kostnaderna för fjärrvärme vara fördubblad jämfört med för två år sedan.

Annons

Trots detta menar Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige, att prisökningarna är relativt måttfulla.

”Eftersom priset på fjärrvärme bara ändras en gång per år borgar detta för en prisstabilitet för kunder som man inte hittar på någon annan energimarknad”, säger han enligt Fastighetstidningen.

Avfärdar kritiken

I maj fastslog Konkurrensverket att fjärrvärmemarknaden kännetecknas av oskäliga priser.

Annons

”Det är oacceptabelt att fjärrvärmebolagen utnyttjar sin monopolliknande ställning till att höja priset mer än vad som är skäligt”, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna, i ett pressmeddelande.

Detta har dock redan tidigare avfärdats av Lundqvist.

”Konkurrensverket har inte funnit några belägg för otillbörlig konkurrens eller utnyttjande av dominerande ställning”, säger han i ett pressmeddelande.

Annons

Läs mer:
Kraftig höjning av priset på fjärrvärme: ”Energikris”. Realtid

Annons