EU

FI:s gd ny ledamot i Esmas styrelse

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen har utsetts till ny ledamot i europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esmas förvaltningsstyrelse.

Publicerad 2018-02-01

European Securities and Markets Authority, Esma, är en EU-myndighet som bland annat arbetar med att utforma tillsynen över värdepappersföretag och marknader med verksamhet i flera länder, främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i olika länder och fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder.

Förvaltningsstyrelsen är ett av Esmas ledningsorgan och dess huvudsakliga uppgift är att styra myndighetens arbete och besluta om budget och personalresurser.

Erik Thedéens mandat sträcker sig till och med september 2019.

Platsannonser

Logga in