IT

Fingerprint Cards flaggar för lägre intäkter än förväntan

Fingerprint Cards kommunicerar redan nu intäktsintervall för årets tredje kvartal då bolaget bedömer att intäktsnivån ”väsentligt skiljer sig från den förväntansbild som för närvarande finns på marknaden”.

Publicerad 2017-09-18

Fingerprint Cards intäktsintervall för tredje kvartalet beräknas hamna i intervaller 800-840 miljoner kronor, vilket är i linje med föregående kvartal, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

"Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med denna information eftersom bolaget bedömer att intäktsnivån väsentligt skiljer sig från den förväntansbild som för närvarande finns i marknaden”, skriver bolaget i en kommentar.

Vidare skriver Fingerprint Cards att bolaget "upplever för närvarande en avvaktande marknad och en bidragande orsak är Apples lansering. Distributörer och modulhus som levererar till Fingerprints OEM-kunder har därför minimerat sina lagernivåer. Trots detta, bedömer Fingerprints att antalet levererade sensorer från bolaget under det tredje kvartalet kommer att öka med cirka 40 procent jämfört med det andra kvartalet".

Bolaget skriver att produktmixen har förändrats på grund av att flertalet av Fingerprints större OEM-kunder har valt att skifta till baksidesmonterade sensorer vilka har ett lägre pris, vilket har resulterat i att genomsnittspriset på sensorer faller, vilket har haft en negativ påverkan på intäkterna. 

Fingerprints har tidigare kommunicerat en ASP-reduktion överstigande 20 procent per år men för närvarande är den cirka 30 procent.

Fingerprints intäkter har även minskat som konsekvens av en svagare amerikanska dollar. 

Fingerprint Cards rapport för tredje kvartalet presenteras den 26 oktober. Bolaget kan dock redan nu meddela inga väsentliga avvikelser från tidigare kommunicerade förutsättningar i Fingeprints operativa kostnader och balansposter.

Platsannonser

Logga in