Finans Nyhet

Finansinspektionen blundade för varningarna i Swedbank

Publicerad
Uppdaterad

Finansinspektionen blundade för varningarna i Swedbank, Swedbank avvisar kraven om extern utredning, Cushman & Wakefield rekryterar från CBRE och Negativt resultat för Fjärde AP-fonden. Det är några av rubrikerna i morgonsvepet torsdag.

Sara Johansson

Finansinspektionen blundade för varningarna i Swedbank
BANK: Finansinspektionen ignorerade varningarna om penningtvätt i Swedbank, avslöjar SvD Näringsliv.
FI trodde inte att Birgitte Bonnesens bank eller någon av de andra svenska storbankerna kunde bli indragna i storskalig penningtvätt i Baltikum, visar flera interna dokument.
Chefen för FI:s penningtvättsavdelning, Christian Lynne Wandt, ska ha skrivit på bankens intranät att svenska bankkunder troligtvis inte är tillräckligt rika för att tvätta pengar i stor skala. Han skriver även att FI är mer oroade för vad som ska hända med bankernas rykte än för faktisk penningtvätt, skriver SvD som tagit del av uttalandet via källor på myndigheten.

Swedbank avvisar kraven om extern utredning
BANK: Bill Browder säger sig ha egna bevis som kopplar Swedbank till Danske Bank-fallet och kräver nu att en extern utredning ska granska uppgifterna. Bonnesen säger dock att detta inte är aktuellt, enligt Omni Ekonomi. – Vi har redan i dag en rad kontakter med externa personer och vi planerar inga ytterligare granskningar utöver det, säger hon.
Det förvånar Avanzas sparekonom Johanna Kull som menar att det hade varit ett bra sätt att visa att man vill gå till botten med saken.
– Det är anmärkningsvärt att man tar så tydligt avstånd från att anlita en oberoende tredje part, säger hon.

Millicom köper för 15,4 miljarder
TELEKOM: Teleoperatören Millicom har avtalat om att förvärva Telefónicas verksamhet i Panama, Costa Rica och Nicaragua. Köpeskillingen uppgår till 1,65 miljarder dollar eller omkring 15,4 miljarder kronor. Efter förvärvet kommer Millicom att ha både fiber- och mobilverksamhet i samtliga latinamerikanska länder där bolaget är verksamt.

Annons

Millicom förväntar sig att affären ska resultera i årliga kostnadssynergier på 35-50 miljoner dollar som väntas vara fullt realiserade 2023. Bolaget har även identifierat potentiella intäktssynergier på 250 miljoner dollar i form av korssäljande.

Affären är Stenbecksfärens största förvärv sedan Tele2, dåvarande Netcom, förvärvade SEC år 2000 för omkring 30 miljarder kronor.

Cushman & Wakefield rekryterar från CBRE
FINANS: Cushman & Wakefield rekryterar Ulf Brandes till Capital Markets. I sin roll som International Partner kommer Ulf Brandes bland annat att ”fokusera på att identifiera och genomföra affärer samt att ytterligare utveckla företagets transaktionsverksamhet”, framgår det av pressmeddelandet. Rekryteringen görs för att möta det ”stora inflödet av kapital till den svenska fastighetsmarknaden både från svenska och internationella investerare”. Då krävs ytterligare expertis inom fastighetsaffärer och transaktioner. Ulf Brandes har lång erfarenhet inom just transaktionsrådgivning och fastighetsvärdering. Han kommer närmast från en roll som Senior Director Capital Markets på CBRE i Göteborg. Innan dess har han arbetat på Deloitte, Andersen Global Corporate Finance och Catella.
Karl Persson, Head of Sweden, säger att ambitionen är att fortsätta växa transaktionsverksamheten med fler rekryteringar under 2019.

Annons

THQ tar in 2 miljarder i emission
EMISSION: Spelbolaget THQ Nordic beslutat att emittera 11 miljoner B-aktier. Teckningskursen för aktierna i den riktade emissionen uppgår till 190 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på emissionen om cirka 2 090 miljoner kronor före emissionskostnader. Carnegie Investment Bank och Nordea Bank har lett det accelererade bookbuilding-förfarandet som fastställde teckningskkursen. Den riktade nyemissionen var, enligt pressmeddelandet, kraftigt övertecknad. Tecknare i den Riktade nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär inklusive ansedda nya institutioner såsom AP1, AP2 och Odin Fonder samt befintliga aktieägare som utgörs av Swedbank Robur Fonder AB, TIN Fonder med fonden Core Ny Teknik och Familjen Olssons Stiftelse.   ”Bolaget avser att använda likviden från den Riktade nyemissionen till att finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget”.
Utspädningseffekten i bolaget efter emissionen bir cirka 10,7 procent av antalet aktier och cirka 6,0 procent av antalet röster.
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till THQ Nordic och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Managers.

SSM vidtar sparåtgärder
FASTIGHETER: För att öka bolagets lönsamhet under 2019 har bolaget arbetat under 2018 med att reducera bolagets kostnadsbas. Bolagets totala lönekostnader för 2019 har minskat med -15 procent, vilket motsvarar cirka 14 miljoner kronor på helår. SSM har även initierat ett spar-program med målet att minska bolagets OH-kostnader med 50 procent, vilket motsvarar 25 miljoner kronor på helår.
För att möta kundgruppens finansiella förutsättningar har SSM dels justerat den strategiska produktmixen, vilket innebär att bolaget avser att öka produktionen av hyresrätter till 50 procent.
En annan strategiskt justering som görs är att anpassa prisnivån i de projekt som är säljstartade till under 2 miljoner kronor. Bolaget har ”ritat om” till mindre och ännu mer yteffektiva bostäder. Målsättningen framöver är att minst 90 procent av SSM:s bostadsrätter ska kosta mindre än 2 miljoner kronor.

Negativt resultat för Fjärde AP-fonden
FONDER: Årets avkastning uppgick till -0,1 procent före kostnader och -0,2 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen bidrog till avkastningen med +2,3 procentenheter, ett betydande och viktigt bidrag under ett år med svag marknadsavkastning, framgår det av pressmeddelandet.
Med ett resultat på -0,5 miljarder kronor samt nettobetalningar till pensionssystemet om 6,8 miljarder kronor under året minskade det totala fondkapitalet till 349,3 miljarder kronor vid utgången av 2018, att jämföra med 356,6 miljarder kronor vid årets ingång.
”Årets negativa resultat är naturligtvis beklagligt, både för det allmänna pensionssystemet och för oss som arbetar på AP4. Samtidigt ska vi komma ihåg att detta är det första året sedan 2011 som AP4 uppvisar ett negativt resultat och det andra året sedan 2008. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att avkastningen under den senaste 10-årsperioden är klart positiv och uppgår till i genomsnitt 9,9 procent per år”, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.
AP4:s totala kostnader uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat fondkapital. Rörelsens kostnader uppgick till 0,06 procent och provisionskostnaderna till 0,04 procent. Kostnadsnivån var 49 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

Annons

Annons