Finans Nyhet

FI undersöker Nasdaq

Taggar i artikeln

Finansinspektionen Nasdaq
Stockholmsbörsen, OMXS Foto: TTStockholmsbörsen, OMXS Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Finansinspektionen ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV).

Realtid.se

Undersökningen görs mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.

I september inledde FI en granskning om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI beträffande misstänkta insidertransaktioner.
 

Annons