Finans Nyhet

FI: Sparbankerna klarar riskhanteringen

Publicerad

Finansinspektionen bedömer att de flesta sparbankerna hanterar sina marknadsrisker på ett acceptabelt sätt, visar FI:s senaste tillsynsrapport. Men det höjs en varningsflagga för banker som investerat i hedgefonder och strukturerade produkter.

Realtid.se

Finansinspektionen har i en ny rapport kartlagt hur sparbankerna hanterar marknadsrisker och sina innehav i finansiella tillgångar

“Det finns indikationer på att vissa sparbanker inte har tillräcklig kontroll över sina marknadsrisker. Det kan leda till oväntat stora förluster. Beroende på omständigheterna skulle bristen på kontroll också kunna innebära att dessa sparbanker inte följer gällande regler om mätning, styrning och kontroll av marknadsrisker. Men de flesta sparbankerna har acceptabel hantering av sina marknadsrisker”, skriver Finansinspektionen.

Kartläggningen visar också att många sparbanker håller en förhållandevis stor del av sina finansiella tillgångar i syfte att ge avkastning till den egna verksamheten. För att uppnå detta accepteras risk i olika utsträckning.

Annons

“FI:s sammantagna bedömning är att de finansiella tillgångarna generellt sett har måttliga risker, men att det finns vissa sparbanker som har en högre risknivå i sina innehav.”

Finansinspektionen flaggar för att det finns sparbanker som har investerat i komplicerade finansiella produkter, och att det då ställer särskilda krav på dessa bankers kompetens, bedömning och hantering av riskerna. I detta sammanhang lyfts också bankstyrelsernas ansvar fram.

“FI ifrågasätter också lämpligheten i att vissa sparbanker investerar i mer riskfyllda eller komplexa instrument som till exempel hedgefonder eller strukturerade produkter. Denna typ av risktagande ställer höga krav på bankens, inklusive styrelsens, förmåga att förstå och hantera större och/eller mer komplexa marknadsrisker. FI anser att det är särskilt viktigt att de sparbanker som har investerat i denna typ av instrument grundligt ser över sin hantering av marknadsrisker och säkerställer att den står i proportion till bankens riskexponering samt att den följer gällande regelverk.”

Annons

Rapporten baseras på en kartläggningen som myndigheten gjorde under vintern 2017–2018. Kartläggningen omfattar de 59 sparbanker som FI har direkt tillsyn över.

Annons