Annons

Annons

riskhantering

Oförutsägbarhet är en del av våra liv och naturkrafterna för med sig en hel del av den varan. Och enligt diverse alarmerande klimatrapporter så har vi bara sett början. Det här kräver att företag agerar proaktivt för att skydda sin verksamhet, skriver Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam.

 

Det senaste halvårets utveckling har gjort det svårkalkylerade fenomen som brukar benämnas politisk risk allt mera påtagligt. Räkna också med mer av den varan framöver. Lyft på snart sagt vilken investering som helst och där kryper den fram, den politiska risken, skriver Realtids krönikör Per Lindvall i en analys.

Finansinspektionen bedömer att de flesta sparbankerna hanterar sina marknadsrisker på ett acceptabelt sätt, visar FI:s senaste tillsynsrapport. Men det höjs en varningsflagga för banker som investerat i hedgefonder och strukturerade produkter.

KPMG har rekryterat sex nya medarbetare för att stärka sitt erbjudande till försäkringsbolag. Revisionsbyrån ser en växande marknad till följd av regulatoriska förändringar.