FI skärper tillsyn av Klarna

Taggar i artikeln

Klarna
Klarna, Sebastian Siemiatkowski Klarna, Sebastian Siemiatkowski
Publicerad
Uppdaterad

Finansinspektionen har intensifierat sin tillsyn av Klarna och begär nu tätare rapportering av bland annat resultat- och balansposter, enligt DI.

Realtid.se

Under andra halvan av 2021 och första halvan av 2022 har Klarna gjort förluster på närmare 12 miljarder kronor – vilket är. mer än hela det nuvarande kapitalkravet från Finansinspektionen på 7,1 miljarder kronor.

Klarnas totala kapitalrelation har under de tre senaste kvartalen minskat från 42,7 procent till 15,9 procent.

FI har nu skärpt sin tillsyn av Klarna.

Annons

”FI har en intensifierad tillsynsdialog med Klarna, inklusive tätare rapportering”, uppger Victoria Ericsson, biträdande kommunikationschef på FI, för DI.

Med intensifierad tillsyn kan, enligt DI, bland annat kan omfatta fler informationsförfrågningar, möten, avstämningar och rapportering av vissa resultat- och balansposter, tätare uppdateringar av prognoser och nyckeltal.

”Att försöka förutse oväntade risker för kapitalet kommer alltid att kännetecknas av antaganden och en viss grad av osäkerhet. Samma sak gäller givetvis Klarnas egna antaganden om lyckosamma besparingsåtgärder, hur realistiska och trovärdiga de än hävdar att de är”, skriver FI i ett yttrande.

Annons

”Att det är vanskligt att bedöma framtida risker och kostnader vittnar även Klarnas egna prognoser om”, skriver FI i samma yttrande.

Enligt FI är risknivån i Klarna dessutom så hög att betaljätten behöver hålla ytterligare kapital om 7,5 procent, vilket i dagsläget skulle innebära 4,7 miljarder kronor utöver det nuvarande kapitalkravet på drygt 7 miljarder kronor.  Detta har Klarna motsatt sig, och en rättsprocess pågår i förvaltningsrätten.

 

Annons

Annons