FI kräver tydligare provisionsförbud

Stöder utredningsförslag om förbud mot provisioner men vill ha mer heltäckande reglering.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-05-12

Finansinspektionen vill förbjuda provisioner som omfattar all finansiell rådgivning, enligt ett pressmeddelande som hänvisar till en remiss till Finansdepartementet.

Finansinspektionen menar att provisioner skapar intressekonflikter som är svåra för företagen att hantera.

Anledningen till förbudet är att myndigheten ser att "många företag ger bristfällig information, ger råd som inte ligger i konsumenternas intresse och säljer produkter sin inte alltid lever upp till vad som utlovats":

Myndigheten menar att förbudet behövs och är viktigt för att se till att råden som konsumenter får faktiskt styrs av vad de behöver och inte vad säljarna tjänar mest på.

Finansinspektionen tillstyreker utredningens förslag och menar att förbudet ska gälla all rådgivning.

"Skulle ett provisionsförbud begränsas till den som utger sig för att tillhandahålla oberoende rådgivning finns det en stor risk för att en övervägande majoritet av värdepappersinstituten förblir icke oberoende för att även fortsättningsvis kunna ta emot provisioner", skriver myndigheten i remissvaret.

Däremot anser FI att så som författningsförslaget är utformat kommer det inte helt och hållet få den eftersträvande effekten. FI menar att utredningens förslag utgår från att det finns provisioner som leder till intressekonflikter och att det finns de som inte gör det.

Detta förslag om förbud kommer även efter att kraven ökar på konsumenter att fatta fler svåra och ofta avgörande beslut om sin privatekonomi.

FI menar att informationen kring finansiella produkter behöver bli enklare för att konsumenter ska ha bättre förutsättningar att kunna göra ett medvetet val till exempel vid flytt av tjänstepensionen.

Platsannonser