FinansNyhet

FI hyllar robotrådgivning

Publicerad

Fintech-marknaden är i stort sett oreglerad och en stor utmaning för Finansinspektionen (FI). Samtidigt välkomnar myndigheten robotrådgivning. Orsak: Robotar är neutralare och får ingen provision från fondbolag.

David Gustavsson

Finansbranschen har ett övertag gentemot sina kunder. Konsumenter har sällan varken tillräckligt kunskap eller information.

Malin Omberg på FI.

Och fintech komplicerar tillvaron ytterligare för "vanligt folk". Utbudet av finansiella produkter är ofantligt numera.

Annons

– Det är komplexa beslut att fatta som enskild konsument i dag och kräver att informationen från bolagen är lättförståelig och lättillgänglig. Men våra studier visar att svenska konsumenter till och med har svårt att förstå enkla begrepp som "ränta", "inflation" och "risk". 

Det säger Malin Omberg, områdeschef för konsumentskydd på FI, en av talarna på fond- & bankkonferensen "Innovation och finans – Kunder och affärer i fintechvärlden" på onsdagen.

– Beteendeforskning visar också att konsumenter gärna vill använda sig av tumregler och att de går mycket på känsla och irrationella beslut, fortsätter Malin Omberg.

Annons

En annan utmaning för FI är att många fintech-aktörer inte sällan har bristfälliga kunskaper om finansmarknaden – och dålig koll på att den är reglerad med höga barriärer och trösklar för att upprätthålla ett stabilt finansiellt system och starkt konsumentskydd.

Två fintech-områden som FI tittat på särskilt ur det perspektivet är nya betaltjänster och automatiserad robotrådgivning. Vad gäller betaltjänst-sektorn är den i stort sett är helt oreglerad i Sverige. Inte förrän i januari 2018 väntas EU:s nya betaltjänstdirektiv att vara på plats, enligt Malin Omberg.

– Parallellt föds dessutom nya risker och på EU-nivå talas det nu om behov av regler för att garantera säkra betalningar via de nya kanalerna, säger hon.

Annons

Det är också viktigt att få uppdaterade eller nya lagar på plats för att trygga framväxten av fintech.

– Det finns en stor skepsis bland folk i allmänhet att gå till aktörer de inte känner till väl. Regleringar är därför en förutsättning för att inte hämma utvecklingen.

Malin Omberg betonar att myndighetens mål främst är att stärka konsumentskyddet och upprätthålla ett stabilt finansiellt system – inte att hjälpa svenska bolag att bli konkurrenskraftigare utomlands.

– Men såklart ska vi se till att det inte finns onödiga hinder för de nya aktörerna, men det innebär inte att man tar bort alla regler.

FI är däremot snudd på odelat positivt till utvecklingen med robotrådgivning. Orsak: Provisioner som ofta utbetalas till rådgivare av kött och blod omöjliggör oberoende rådgivning.

– Finansiell rådgivning ska vara i konsumentens intresse. Vi har därför länge varit tydliga med att vi vill förbjuda provisioner till rådgivare från produktbolag, eftersom det just underminerar rådgivning i kundens intresse, säger Malin Omberg.

Hon menar att robotar därför kan öka förtroendet för branschen.

– Automatiserad rådgivning är ny kanal som kan minska risken för intressekonflikter. Samtidigt kräver det mer teknisk kompetens och andra typer av compliance- och kontrollfunktioner för att hantera utvärdering av en robot.

Robotarna kan potentiellt också pressa priserna, enligt Omberg.

– Rådgivning ska inte behöva kosta tusentals kronor per tillfälle för vanliga sparare. Den rådgivning som finns i dag är i stor utsträckning inte till för vanligt folk, utan för förmögna. Genom automatisering kan man få ned priserna och det öppnar också för många nya affärsmöjligheter, säger hon.

Den digitala utvecklingen går väldigt fort just nu inom många områden. Hinner ni med?

– Ja. Det har gått fort många gånger. Vi är vana. Samtidigt är vi 400 medarbetare som bevakar hela finansmarknaden så myndigheten måste vara snabb och lättfotad. Men det går inte bevaka allt och alla hela tiden. Det är omöjligt.

Annons