Karriär & ledarskapNyhet

Fem tips för att rekrytera och behålla anställda

Publicerad

Många har hoppat av jobb under pandemin och sökt sig till nya roller. För många företag har detta inneburit stora utmaningar både när det kommer till att rekrytera ny personal, men också att få behålla anställda.

Annelie Sandström

Att många hoppat av sina jobb på grund av pandemin går under benämningen ”The great resignation” och detta har på flera håll lett till stor personalbrist. Hogan Assessments har tittat närmare på vad det är som får anställda att stanna kvar – och hur man som företag kan locka till sig nyrektryteringar.

Något som är avgörande för många är möjligheten att själv få bestämma både över sina arbetstider och var man väljer att arbeta – på distans eller gemensamt kontor.

-Att kunna erbjuda flexibla arbetstider och arbetsplatser verkar vara det mest attraktiva och avgörande faktorn för många just nu, konstaterar Ryne Sherman, personlighetspsykolog och ledarskapsexpert på Hogan Assessments.

Annons

Ryne Sherman, Hogan Assessments

-Det skiljer sig åt vad man föredrar, vissa vill vara på kontoret och ha mycket interaktion, andra föredrar att jobba på distans och komma bort från pendlingen. Att företaget är flexibelt och kan erbjuda alternativ, kan vara en avgörande faktor både för att behålla personal och attrahera ny, säger Ryne Sherman.

Detta ställer också ökade krav på företagets organisation och ledarskap. Inte minst när det kommer till att ringa in interna problem och kommunikation, eftersom man inte möter de anställda personligen på samma sätt vid distansarbete.

Annons

Hogan Assessments har undersökt och kommit fram till fem konkreta tips som är värdefulla för att behålla personal och göra nyrekryteringar:

Identifiera mål

Det kommer bli än mer viktigt med vidareutbildning och att som företag erbjuda regelbunden kompetensutveckling. 62 procent av HR-chefer som Hogan assessments varit i kontakt med i sin undersökning uppger att det kommer vara nödvändigt att anställda får finslipa sina nuvarande kunskaper eller skaffa nya minst en gång om året – och som företag får man vara beredd att investera i det. Likaså att man hittar målet för varje medarbetare redan vid anställningsprocessen och ser hur väl det stämmer med företaget.

Annons

Flexibilitet för arbetsstyrkan

För att vara konkurrenskraftig på anställningsmarknaden är det viktigt att lyssna på de anställdas önskemål när det kommer till hybridarbete. Pandemin har visat att det går att vara lika produktiv när man arbetar i en hemmiljö som på kontor – och många nu söker valmöjligheten, både när det gäller arbetstider och platsen för arbetet. Många uppger också att de skulle välja att avsluta sina jobb om det inte erbjöds en långsiktig flexibel hybrid arbetsmodell på arbetsplatsen.

Fråga anställda om kontakter

Sök bland nuvarande anställda efter liknande kontakter vid nyanställningar. Fråga även vad de själva skulle leta efter hos eventuella nya kandidater. Detta gynnar de redan anställda och engagerar personalen vid nyrekryteringar.

Visa upp anställdas förmåner

Att företag tar hand om de anställda och deras familjer kan göra att fler är benägna att ta steget in i en anställning. Att erbjuda förmåner inom friskvård är ett exempel som både förbättrar för medarbetarna men också gör företag mer attraktiva på en konkurrensutsatt anställningsmarknad.

Lyft fram och höj syftet med företaget

Det ligger ett stort värde i att lyfta fram företagets värderingar och hållbarhetsstrategier. En tro på vad ett företag står för, eller försöker att uppnå, är viktigt för anställda, särskilt under hektiska och utmanande tider.

Annons