MarknaderNyhet

Fed höjer räntan med 0,5 procentenheter

Jerome PowellJerome Powell
Publicerad
Uppdaterad

Höjningen med 0,5 procentenheter är den första ”dubbelhöjningen” på över 20 år.

Camilla Jonsson

Inflationen i USA  lyfte i mars till den högsta nivån sedan januari 1982 till 6,6 procent.

Fed kommunicerar också att man påbörjar neddragningen av sina värdepappersinnehav den 1 juni.

Senast räntan höjdes med 50 punkter i USA var för 22 år sedan. Experter väntar sig en flera höjningar under både detta år och nästa.

Annons

Fed skriver i sitt beslut att även om den allmänna ekonomiska aktiviteten minskade under första kvartalet, var hushållens utgifter och företagens fasta investeringar fortsatt starka. Jobbökningarna har varit robusta de senaste månaderna och arbetslösheten har minskat avsevärt. Inflationen är fortsatt hög, vilket återspeglar obalanser i utbud och efterfrågan relaterade till pandemin, högre energipriser och ett bredare pristryck.

Rysslands invasion av Ukraina orsakar enorma mänskliga och ekonomiska svårigheter. Konsekvenserna för den amerikanska ekonomin är mycket osäkra, enligt kommittén som också konstaterar att invasionen och relaterade händelser skapar ytterligare tryck uppåt på inflationen och kommer sannolikt att tynga den ekonomiska aktiviteten. Dessutom kommer covid-relaterade nedstängningar i Kina sannolikt att förvärra störningar i leveranskedjan. Kommittén är mycket uppmärksam på inflationsrisker.

Kommittén strävar efter att uppnå maximal sysselsättning och inflation på 2 procent på längre sikt. Med lämplig uppstramning av penningpolitikens inriktning förväntar kommittén att inflationen återgår till sitt 2-procentsmål och att arbetsmarknaden förblir stark. Till stöd för dessa mål beslutade kommittén att höja målintervallet för federal funds-räntan till 3/4 till 1 procent och förväntar sig att pågående höjningar av målintervallet kommer att vara lämpliga. Dessutom beslutade kommittén att börja minska sina innehav av statspapper och byråskulder och byrålånesäkrade värdepapper den 1 juni, enligt beskrivningen i planerna för att minska storleken på Federal Reserves balansräkning.

Annons

Vid bedömningen av penningpolitikens lämpliga inriktning kommer kommittén att fortsätta att övervaka konsekvenserna av inkommande information för de ekonomiska utsikterna. Kommittén kommer vara beredd att anpassa penningpolitikens inriktning på lämpligt sätt om det uppstår risker som skulle kunna försvåra uppnåendet av kommitténs mål. Kommitténs bedömningar kommer att ta hänsyn till en lång rad information, inklusive uppgifter om folkhälsa, arbetsmarknadsförhållanden, inflationstryck och inflationsförväntningar samt finansiell och internationell utveckling.

De som röstade för den penningpolitiska åtgärden var Jerome H. Powell, ordförande; John C. Williams, vice ordförande; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; James Bullard; Esther L. George; Patrick Harker; Loretta J. Mester; och Christopher J. Waller. Patrick Harker röstade som suppleant vid detta möte.

 

Annons
Annons