Sven-Olof Johansson, vd, grundare och storägare av Fastpartners samt storägare och styrelseledamot i Samhällsbyggnadsbolaget.
Fastigheter

Fastpartner emitterar 1 miljard kronor

Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån om 1 miljard kronor. Likviden ska bland annat användas till gröna fastigheter.

Uppdaterad 2018-11-23
Publicerad 2018-11-23

Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån om 1 miljard kronor, med en löptid om 3,5 år, på den svenska obligationsmarknaden

Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 2,85 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2022. 

Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt 1,5 miljarder kronor.

Emissionslikviden ska användas i enlighet med Fastpartners gröna ramverk till finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet. 

Gröna fastigheter inkluderar bland annat nya fastigheter med minimumcertifiering Miljöbyggnad Silver samt renoveringar som leder till en sänkning av energiförbrukningen med minst 25 procent. 

Enligt Fastpartner ska bolaget ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Sustainable Bond Stockholm.

- Det är glädjande att Fastpartner idag har emitterat sitt första gröna obligationslån och att kunna konstatera att kapitalmarknaden har fortsatt stort förtroende för Fastpartner, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.

Swedbank har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i den gröna obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Platsannonser