Annons

Annons

Obligation

Negtiva räntor – ren idioti? I ett större perspektiv inte alls konstigt. Sveriges och Tysklands krav på överskott i statsfinanserna leder oundvikligen till negativ avkastning anser Realtids Per Lindvall.

Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån om 1 miljard kronor. Likviden ska bland annat användas till gröna fastigheter.

Peer-to-peer-bolaget laddar kassan med 200 miljoner kronor från institutionella investerare i form av en obligation. Carnegie har agerat finansiell rådgivare och Roschier och Vinge har varit legala rådgivare i obligationsemissionen.

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program. Nischbanken har anlitat Nordea och Swedbank som finansiella rådgivare.