Annons

Annons

Gröna obligationer

Världsbanken har valt Sverige som hubb för sin storsatsning på gröna obligationer för tillväxtländer. Anledningen är att Sverige är ledande i världen på området.

BNP Paribas Nordenchef Eirik Winter är närmast lyrisk när han beskriver utvecklingen på obligationsmarknaden under det senaste halvåret.
– Det är momentum på alla fronter, säger han.

Jool Markets har stängt transaktionsböckerna för den första gröna obligationen och fler ligger i pipeline. "Emittenterna blir mer och mer aktivt intresserade", säger Tom Olander.

Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån om 1 miljard kronor. Likviden ska bland annat användas till gröna fastigheter.

Den nordiska investmentbanken Jool Markets står redo att kliva in i ett nytt segment, klimatorienterade gröna obligationer. Samtidigt fortsätter banken växa efter etableringen i Danmark och Finland.

Regeringen har fattat beslut om att utreda hur investeringar i grönt kapital kan underlättas genom en ny skattegynnad sparform. Målet är att främja sparande där kapitalet används för att finansiera gröna projekt.

Som en del i ambitionen att fördjupa hållbarhetsperspektivet och skapa fler fördelar i arbetet med hållbarhet har Swedbank etablerat ett ramverk för att kunna utfärda gröna obligationer.

Sidor