FinansNyhet

Färre konkurser under 2020 trots pandemin

TillväxtanalysTillväxtanalys
Foto: Tillväxtanalys. 
Publicerad

Införandet av företagsstöd bröt trenden om snabbt ökande konkurser i samband med covidpandemin, enligt Tillväxtanalys. 

Trots en snabb ökning av antalet konkurser i mars och april 2020, med 25 respektive 32 procent jämfört med föregående år, minskade antalet konkurser under helåret 2020 med 1 procent jämfört med 2019. Samtidigt ökade antalet drabbade anställda med 5 procent på helårsbasis. Det framgår av Tillväxtanalys årsrapport över konkurser och offentliga ackord för 2020.

Enligt myndigheten bröts den snabba ökningen av konkurser under våren 2020 i takt med införandet av företagsstöd. Därefter var det även betydligt färre anställda som berördes jämfört med 2019. Konkurserna började dock öka igen i december.

– Efter konkursnedgången ser vi åter en ökning i december. Uppgången drivs uteslutande av företag utan anställda, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys, i en presskommentar, och fortsätter:

Annons

– När vi summerar 2020 ser vi att de hårdast drabbade branscherna sett till antal konkurser finns inom hotell och restaurang samt transport och magasinering. Inom tillverknings- och byggindustrin ser vi däremot en minskning med 3 respektive 6 procent, säger Lars Sundell och fortsätter. Av de tre storstadsregionerna har Stockholm klarat sig bäst både vad gäller antal konkurser och berörda anställda.

Annons