Finans Nyhet

Färre dollarmiljonärer i världen – största minskningen på över ett decennium

Taggar i artikeln

Dollarmiljonär
Publicerad
Uppdaterad

Antalet dollarmiljonärer i världen minskar, för första gången sedan 2013. Det visar World Wealth Report från Capgemini som släpps idag. Globalt sett sjönk antalet dollarmiljonärer med 3,3 procent och deras sammanlagda förmögenhet minskade till totalt 83 biljoner dollar. I Sverige var minskningen ännu större, här sjönk antalet dollarmiljonärer med 6,4 procent

Realtid.se

Idag kan betydligt färre titulera sig dollarmiljonär än tidigare, det visar Capgeminis 27:e upplaga av World Wealth Report. Enligt rapporten är det här den största minskningen på tio år och beror främst på den makroekonomiska och geopolitiska instabiliteten. I Sverige gick minskningen i antalet dollarmiljonärer från 165 000 personer till 155 000 personer, vilket motsvarar 6,4 procent och kan jämföras med den globala minskningen på 3,3 procent. Det totala värdet av de svenska dollarmiljonärernas förmögenhet har minskat med 7,1 procent och uppgår nu till cirka 376 600 miljarder dollar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Globalt hade USA den kraftigaste förmögenhetsminskningen (7,4 procent), följt av Europa (3,2 procent) och Asien-Stillahavsområdet (2,7 procent). Däremot visade Afrika, Latinamerika och Mellanöstern motståndskraft genom en finansiell tillväxt, tack vare starka resultat inom olje- och gassektorerna. Inom Europa hade de nordiska länderna den svagaste förmögenhetsutvecklingen med Sverige (-7,1 procent), Danmark (-7,5 procent), Finland (-8,3 procent). Däremot hade Norge en förmögenhetstillväxt på 1,2 procent och antalet dollarmiljonärer ökade med 2 procent till 203 900 personer.

Övergripande finns ett fortsatt intresse för att öka investeringar i hållbara tillgångar, men det finns ett stort behov från investerare och förmögenhetsförvaltare av förbättrade data och analys för att få en tydligare uppfattning om ESG-investeringarnas faktiska påverkan på hållbarhet.

Annons

 

Annons