Fastigheter

Fabege i storaffär

Fabege köper Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Friends Arena. Fastighetsbolaget har även köpt byggrätter i Solna för 300 miljoner kronor av Peab.

Uppdaterad 2016-11-25
Publicerad 2016-11-25

"Fabege förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Arenabolaget i Solna KB som äger fastigheten Nationalarenan 1, det vill säga Friends Arena", skriver Fabege i ett pressmeddelande.

Friends Arena är Fabeges viktigaste stadsutvecklingsområden. Efter förvärvet kommer Fabege och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) gemensamt driva den fortsatta utvecklingen av arenan.

En förutsättning för transaktionen har varit fullföljande av ett sedan tidigare planerat kapitaltillskott. Som en följd av kapitaltillskottet tillförs Arenabolaget fastigheten Nationalarenan 9, den så kallade Arenagate som utgör entrébyggnaden till arenan. En förutsättning för genomförande av affären är godkännande från kommunfullmäktige i Solna.

Fabeges ägarandel efter omstruktureringen uppgår till 66,7 procent. Genom lika fördelning av ägandet i komplementären ABS AB (50/50) kommer Fabege och Svenska Fotbollförbundet, som jämbördiga parter med lika inflytande, tillsammans att driva utvecklingen av ABS framåt. ABS kommer även i fortsättningen redovisas som ett intressebolag och därmed inte konsolideras i Fabege-koncernen.

– Arenabolaget stärks och Fabege får nu tillsammans med SvFF bättre förutsättningar att långsiktigt driva arenans utveckling framåt, kommenterar Christian Hermelin, vd för Fabege.

I ett separat pressmeddelande informerar Fabege att det har kommit överens med Peab om att förvärva Peabs andel om 50 procent av aktierna i Visio. Efter förvärvet äger Fabege 100 procent av Visio som äger byggrätter i Solna. Köpeskillingen för andelarna i Visio uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Genom affären kommer Visio att konsolideras i Fabege-koncernen vilket innebär att det initiala fastighetsvärdet ökar med ca 550 miljoner kronor.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av näringslivets hjärta; profilerna, pengarna och politiken.

Logga in