Annons

Annons

EY lanserar digital redovisningstjänst

Nu lanserar revisions- och rådgivningsföretaget EY den digitala redovisningstjänsten EY Access som hjälper små och medelstora företag med redovisning och löneadministration. “För oss på EY är det uppenbart att företagaren värdesätter kombinationen av digital teknik och personlig rådgivning” säger Anne-Louise Hallin, ansvarig för Redovisning inom Financial Reporting Services, till Realtid.

EY Access är en ny digital redovisningstjänst som samlar bokföring, fakturor och kvitton på ett ställe. Via EY Access presenteras företagets ekonomiska information i lättförståeliga rapporter med vägledande nyckeltal som hjälper till att få insikt i hur verksamheten utvecklas. Användarna får tillgång till sin bokföring samt kvitton och fakturor via mobilen, datorn eller läsplattan.  

Anne-Louise Hallin, ansvarig för Redovisning inom Financial Reporting Services (FRS) kommenterar:

Vad gör tjänsten unik?

Annons

Annons

− Vårt fokus är i första hand kunden och i andra hand tekniken. EY Access innehåller givetvis de senaste digitala verktygen och vi strävar alltid mot att ligga i framkant tekniskt. Det som utmärker vår tjänst är kombinationen med personlig rådgivning från våra erfarna redovisningskonsulter och affärsrådgivare runt om i landet. På så sätt möjliggör vi tillgång till EY:s breda kompetens och internationella nätverk på den lokala marknaden. Värdet för våra kunder är både att vi frigör tid och säkerställer kvalitet i redovisningen, men vår kunskap om kunderna gör att vi även kan erbjuda rådgivning kring hur verksamheter kan utvecklas.

Vad är förhoppningen?

− Vi ser att dagens företagare verkar i en mer komplex värld än tidigare, med högre förändringstakt och krav. Samtidigt skapas stora möjligheter till utveckling. Förhoppningen är att EY Access ska vara det mest kompletta erbjudande på marknaden och på så sätt säkerställa att våra kunder får det bästa stödet. Genom vår lokala närvaro och storlek skapas förutsättningar till att investera och driva utvecklingen framåt.

Vilken är målgruppen?

− Vi riktar oss till företagare som värderar tillgång till en enkel, smart och digital tjänst, som samtidigt öppnar upp möjligheter för att vidareutveckla verksamheten. Vårt primära fokus för EY Access är små och medelstora företag och organisationer.

Hur har användarna reagerat på tjänsten?

− Vi har fått mycket positiv respons, både från befintliga och nya kunder. För oss på EY är det uppenbart att företagaren värdesätter kombinationen av digital teknik och personlig rådgivning.

På vilket sätt kombinerar tjänsten den digitala tekniken med kompetens inom skatt, affärsrådgivning och revision?

− För den enskilda företagaren handlar detta om en bredd av frågor. I EY Access integreras viktiga funktioner och arbetsmoment så att företagaren kan känna sig trygg med att inga viktiga datum missas och att rapportering till myndigheter är korrekt. Smart funktionalitet frigör tid för våra kunder, vilket möjliggör att de får mer tid för att vidareutveckla sin verksamhet. På ett naturligt sätt, genom den personliga redovisningskonsulten, inkluderas kunskap från våra samtliga tjänsteområden baserat på företagets specifika behov. Det kan bland annat handla om investerings- och finansieringsfrågor, beskattning och styrning.

Hur hoppas ni att utveckla tjänsten?

− Vår bedömning är att marknaden växer kraftigt och att vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande. Vi ser mycket god tillväxt i vår verksamhet som skapar utrymme för ytterligare investeringar. Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla erbjudandet, säkerställa tillgång till den senaste tekniken samt att erbjuda marknadens bästa rådgivningstjänster.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons