Bank

EU vill ändra banklagstiftning

EU-kommissionen föreslog på tisdagen begränsade ändringar i EU:s banklagstiftning för att underlätta utlåning till företag och hushåll under coronakrisen.

Uppdaterad 2020-04-28
Publicerad 2020-04-28

Kommissionen föreslog även att det nya Baselpaketet skjuts upp ett år från januari 2022 till januari 2023. Förslaget till ändringar i kapitalkravsförordningen (CRR) gäller hur dåliga lån ska klassificeras när det samtidigt finns statliga garantier och betalningsmoratorier. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Införandet senareläggs för kravet på bruttosoliditetsbuffert. Beräkningar av exponeringar i bruttosoliditeten ändras. Vidare anpassas tidslinjen för tillämpningen av internationella redovisningsstandarder på bankkapital. Samtidigt tidigareläggs införandet av åtgärder som ska skapa incitament för att finansiera infrastrukturprojekt, småföretag och anställda.

 

 

 

 

Platsannonser