Finans Nyhet

EU stoppar könsrelaterade premier

Publicerad

Försäkringsbolag måste sluta sätta premier utifrån personens kön, enligt en dom i EG-domstolen.

Från den 21 december 2012 blir det olagligt.

Domen väntas bland annat leda till att kvinnor får betala högre bilförsäkringspremier, medan mäns tjänstepensionsutbetalningar kan komma att sänkas.

Försäkringsförbundet beklagar innehållet i domen. Beslutet riskerar att innebära fördyrade försäkringar för konsumenterna, enligt chefsjuristen Johan Lundström.

Annons

Annons