”EU måste återta sin ledande position inom tech”

Taggar i artikeln

Debatt EU Tech Tech Sverige
techtech
Anna Kleine, vd på Fellowmind och styrelseledamot i Tech Sverige. (Foto: Juliana Wolf Garcindo)
Publicerad
Uppdaterad

2018 låg Sverige högst på listan över EU-ländernas digitala framsteg. Numera har vi halkat ner till plats fyra. Techsektorn spelar en avgörande roll för vår tids ödesfrågor, men marknaden hotas att slås i spillror av EU:s sönderregleringar. Se därför till att främja innovationer inom tech när du lägger din röst i söndagens EU-val. Det skriver Anna Kleine, vd på Fellowmind och styrelseledamot i Tech Sverige.

Realtid.se

Söndagen den 9 juni är det val till EU-parlamentet och förtidsröstningen pågår för fullt. Jag hoppas att alla som får rösta också gör det.

EU är engagerat i vår tids ödesfrågor: den gröna omställningen, AI och freds- och handelssamarbetet. Techsektorn spelar här en avgörande roll eftersom den inbegriper så gott som allt som människan numera företar sig. Som vd för ett svenskt techbolag ser jag därför många möjligheter med EU:s arbete.

I den färska rapporten ”En techagenda för EU”, som tagits fram av branschorganisationen Tech Sverige, uppmanas de blivande svenska EU-parlamentarikerna att ta digitaliseringen på allvar och verka för en konkurrenskraftig europeisk techsektor.

Annons

Som nybliven styrelseledamot i Tech Sverige instämmer jag självklart i denna uppmaning och vill ge de svenska parlamentskandidaterna två råd på vägen:

1. Inse potentialen i tech vad gäller både Sveriges och Europas konkurrenskraft och
utveckling – nu, innan det är för sent. Satsa på teknisk utbildning.

2. Verka för att EU blir världsmästare på innovation inom techbranschen i stället för att
reglera mera.

Annons

Även om Sverige och många europeiska länder fortfarande är framstående it-nationer tappar vi mot omvärlden. Enligt ”En techagenda för EU” har EU:s andel av den globala it-marknaden minskat från 22 procent 2013 till 11 procent år 2022, baserat på siffror från Europeiska kommissionen. Vidare beskrivs att det bara är 11 procent av världens mest lönsamma techbolag som har sitt huvudkontor inom EU.

Dessutom är hela 80 procent av europeiska vd:ar pessimistiska i sin syn på europeisk konkurrenskraft. 60 procent säger att de överväger att flytta verksamhet eller investeringar till USA de närmaste två åren, även detta grundat på uppgifter från Europeiska kommissionen.

Sverige då?

Annons

Den svenska techbranschen står för 11 procent av Sveriges export. Det gör tech till ett av
Sveriges viktigaste exportsegment och har blivit den nya svenska basindustrin.

Vi har sedan 2017 en av regeringen beslutad digitaliseringsstrategi med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och i början såg det bra ut, bland annat mätt i Europeiska kommissionens särskilda index för medlemsstaternas digitala framsteg. År 2018 låg Sverige överst på listan.

Numera har vi halkat ner till plats fyra. Bland förklaringarna återfinns avsaknaden av digitalisering (digital transformation), brist på arbetskraft och brist på tekniska utbildningar.

Vi blir helt enkelt omsprungna som it-nation. Så medan Sverige tappar mot övriga EU tappar EU mot omvärlden, mer specifikt mot Asien och Nordamerika.

Det är i detta avseende som både vikten av utbildning och en begränsning av fler techregelverk inom EU har stor betydelse. Jag menar att det är absolut nödvändigt att våra nyvalda EU-parlamentariker inser risken med att skapa nya techregelverk innan de befintliga har tillämpats.

Antalet EU-direktiv och -förordningar inom detta område har växt närmast explosionsartat de senaste fem åren. Här är några exempel, varav vissa redan har antagits och andra förväntas bli antagna den närmaste tiden:

  • Dataakten (The Data Act)
  • Dataförvaltningsakten (The Digital Governace Act)
  • Förordningen om digital operativ motståndskraft inom finansektorn (DORA)
  • Förordningen om digitala tjänster (The Digital Services Act)
  • Förordningen om digitala marknader (The Digital Markets Act)
  • Rättsakten om cyberresiliens (Cyber Resilience Act)
  • NIS 2-direktivet

Syftet med dessa direktiv och förordningar är bland annat att öka cybersäkerheten och att skapa robusta techregelverk, inte minst vad gäller användandet av AI.

Men, och nu vänder jag mig till er som den 9 juni ska röstas in som EU-parlamentariker, se till att främja innovationer inom tech och gör vad ni kan för att det inte ska bli ännu fler techregler innan marknaden har absorberat de befintliga.

En marknad kan slås i spillror på många sätt, ett av de säkraste är att sönderreglera den. Därför hoppas jag innerligt att ni ser kraften i ohämmad innovationslusta som kan få EU att återta sin tidigare position på den globala it-marknaden.

Anna Kleine

Vd på Fellowmind och styrelseledamot i Tech Sverige

Läs mer:

”Så kan CSRD bli en konkurrensfördel istället för ytterligare belastning”. Realtid

”Svensk innovation inom fossilfritt stål är ett skolboksexempel”. Realtid

Annons