Ett av tre bankkontor och en miljon finansjobb borta i EU sedan 2008
Foto: Pixabay
Bank

Ett av tre bankkontor och en miljon finansjobb borta i EU sedan 2008

Närmare ett av tre bankkontor har lagts ner i Europa sedan 2008 samtidigt som en miljon bankjobb försvann.

Publicerad 2020-12-03

Antalet kreditinstitut i Europa minskade med 1,8 procent under 2019. Sedan 2008 har antalet kreditinstitut minskat varje år, sammanlagt med hela 30 procent, eller med 2 544 institut, till totalt 5 981 i slutet av 2019, som en följd av att webbaserade och mobila banktjänster blivit allt populärare.

Antalet bankkontor minskade med 10 000 i Europa under 2019 till totalt 163 270. Sammanlagt har 75 000 bankkotor lagts ner, motsvarande en minskning med 31 procent, sedan 2008. Under 2019 använde mer än varannan europe, 58 procent, onlinebanking, jämfört med 25 procent 2007. I Sverige fanns i december 2019 totalt 125 banker, varav 41 var kommersiella banker, 37 utländska banker och 45 sparbanker. Det framgår av den årliga rapporten "Banking in Europe: Facts & Figures" som the European Banking Federation, EBF, precis släppt.

Antalet sysselsatta inom EU:s kreditinstitut har minskat med närmare en miljon mellan 2008 och 2019, från 3,26 miljoner till 2,62 miljoner 2019. Cirka 50 000 jobb försvann bara mellan 2018 och 2019. I Sverige minskade antalet bankkotor till 1 265 i slutet av 2019, från 1 934 år 2009. Cirka 41 000 personer är anställda inom banksektor och sammalagt 90 000 inom finanssektorn. 

Platsannonser

Logga in