Erik Selin miljardköper fastigheter av Oscar Properties

Taggar i artikeln

DNB Erik Selin Oscar Properties
Fastighetsmiljonären Erik SelinFastighetsmiljonären Erik Selin
Erik Selin.
Publicerad
Uppdaterad

Oscar Properties har ingått avtal om att sälja den underliggande fastighetsportföljen i ett antal helägda dotterbolag för en köpeskilling om cirka 2,2 miljarder kronor med tillträde snarast till Erik Selin Fastigheter. Priset är 2,2 miljarder, 27 procent under bokfört värde.

Realtid.se

Oscar Properties fick under senhösten veta att DNB Bank hade sagt upp säkerställda lån om cirka 2,2 miljarder kronor som OP:s dotterbolagen har tagit upp och som bolaget har ingått borgensåtagande för till omedelbar betalning till följd av uteblivna ränte- och avgiftsbetalningar.

Bolaget har nu, enligt ett pressmeddelande, kommit överens med DNB att lånet ska återbetalas genom en försäljning av de underliggande fastigheterna till Erik Selin Fastigheter för en köpeskilling om cirka 2,2 miljarder kronor, vilket innebär att bolaget kan lösa lånen till DNB.

De underliggande fastigheterna har enligt Oscar Properties senaste värdering ett värde om cirka 3 miljarder kronor.

Annons

Bolaget kommer nu att fortsätta diskussionen med ägare och kvarvarande långivare hur det egna kapitalet kan återställas samt nytt kapital tillföras för att möjliggöra fortsatt drift. Företagsrekonstruktion uppges också vara en möjlig utväg.

Annons