Erik Penser menar att USA klarar sig undan recession år 2022

Taggar i artikeln

Erik Penser Bank Jonas Thulin
Jonas Thulin, Erik Penser BankJonas Thulin, Erik Penser Bank
Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen vid Erik Penser Bank.
Publicerad
Uppdaterad

Erik Penser skriver i sitt senaste veckobrev att kapitalförvaltarens investeringstes kring att USA och stora delar av Asien ska klara sig undan en recession under 2022 fortfarande gäller.

Kapitalförvaltaren har ökat aktieandelen i portföljen och gynnades av den starka uppgången på marknaden under juli.

–Vi är nu officiellt i en bull market för teknologiaktier – vår övervikt där har gett en bra utveckling och vi anser att missa dessa vändpunkter kan drabba en portfölj illa, skriver Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen vid Erik Penser Bank.

Gällande en potentiell recession i USA skriver Thulin att nyhetsflödet som diskuteras är betydligt mer negativt jämfört med vad som prisas in i marknaden. Med detta menar man att diskussionen är mycket mer uppskruvad än den risk som prisas in. Även om det kan komma att prisas in ett värre scenario menar Thulin att den eventuella trenden historiskt sett oftast inleds med data.

Annons

–Hur har då data sett ut under den närmaste tiden, vi har ju fått två kvartal i rad med negativ tillväxt i USA? Data bekräftar den nuvarande svagare utveckling, men det finns inte data som pekar på att USA hamnat i en recession. Det är t.o.m. långt ifrån och då marknaden prisat in en recession var den redo för att vända, skriver Thulin.

Under sommaren menar Thulin att marknaden upplevt positiva vinstöverraskningar, fallande långräntor, inprisad inflation och bättre makrodata.

–Så, trots att aktier prisat in en recession redan har den uteblivit vilket lett till en positiv korrigering inom aktier och ser vi till recessionsrisken för USA just nu är den på 23 procent för de nästkommande 12 månaderna. Vi räknar fortsatt med att konjunkturen saktar in, men att vi undviker en recession (USA och Asien) och att de problem och utmaningar som diskuteras är relevanta aspekter men först för mitten av 2023.

Annons

Annons