Christian Sinding, CEO EQT. Foto: TT
Foto: TT
Riskkapital

EQT IX når sitt hard cap på 15 miljarder euro

EQT har hållit en första stängning för fonden EQT Infrastructure V och når cirka 12,5 miljarder euro. EQT förväntar att fonden når sitt hard cap på 15 miljarder euro under 2021
 

Publicerad 2021-03-09

12,5 miljarder euro motsvarar det tidigare kommunicerade målet avseende fondens storlek. Det framgår av ett pressmeddelande från riskkapitalbolaget. 

Tack vare ett starkt stöd från både nya och befintliga investerare skriver EQT att man för närvarande förväntar sig att Infrastructure V når sitt hard cap på 15 miljarder euro. Fondens slutgiltiga storlek hänger dock på resultatet av kapitalanskaffningen.

Som tidigare kommunicerats är kapitalanskaffningen till EQT IX snart avslutad. Fonden förväntas att hålla sin slutliga stängning (final closing) under andra kvartalet 2021 och även den nå sitt hard cap på 15 miljarder euro.

Målet för fonden EQT Growth är satt till 2 miljarder euro. Något hard cap har ännu inte fastställts, enligt pressmeddelandet. Fondens slutliga storlek beror även här på resultatet av kapitalanskaffningen.

EQT skriver också att man fortsätter förberedelserna för den tematiska long-hold-strategin och avser basera förvaltningsavgifter på investerat nettokapital under hela löptiden för en potentiell framtida fond inom denna strategi. Förvaltningsavgifter kommer i absoluta termer gradvis öka över tid i takt med att investeringar görs. Detta representerar en annan intäktsprofil för avgifter som genereras inom den tematiska long-hold-strategin jämfört med flertalet av EQT:s övriga investeringsstrategier. Något mål avseende storlek för en potentiell fond har ännu inte fastställts.

Platsannonser

Logga in