FinansNyhet

EQT gör intäktsökning på 172 procent första halvåret

EQT, Christian Sinding Foto: TTEQT, Christian Sinding Foto: TT
"Det har varit en hektisk tid för våra anställda. Vi fortsätter att investera i talang och vårda vår kultur samtidigt som vi anställer för att främja vår tillväxtresa", säger Christian Sinding, vd och Managing Partner på EQT. Foto: TT
Publicerad

Justerade totala intäkter för EQT uppgick till EUR 711 miljoner (EUR 261 miljoner), motsvarande en ökning om 172 procent jämfört med H1 2020.

Realtid.se

När det gäller transaktionsaktiviteten fortsatte EQT att utnyttja gynnsamma marknadsförhållanden. Som ett resultat av detta ökade vi investeringsaktiviteten, men noterade en ännu högre ökning av avyttringar. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det har varit en hektisk tid för våra anställda. Vi fortsätter att investera i talang och vårda vår kultur samtidigt som vi anställer för att främja vår tillväxtresa, säger Christian Sinding, vd och Managing Partner i en skriftlig kommentar.

Händelser för jan–jun 2021 (jan–jun 2020)
Alla belopp avser kvarvarande verksamheter, exklusive Credit, om inget annat anges. Exeter ingår från tidpunkten för sammanslagningen, det vill säga från 1 april 2021.

Annons
  • Justerade totala intäkter uppgick till EUR 711 miljoner (EUR 261 miljoner), motsvarande en ökning om 172 procent jämfört med H1 2020. Totala intäkter (enligt IFRS) uppgick till EUR 709 miljoner (EUR 264 miljoner). 
  • Justerad EBITDA uppgick till EUR 492 miljoner (EUR 80 miljoner), motsvarande en marginal om 69 procent (31procent). EBITDA uppgick till EUR 437 miljoner (EUR 79 miljoner) motsvarande en marginal om 62 procent (30 procent)
  • Justerat nettoresultat uppgick till EUR 433 miljoner (EUR 60 miljoner). Nettoresultat (enligt IFRS) uppgick till EUR 361 miljoner (EUR 59 miljoner)
  • Redovisat resultat per aktie före utspädning om EUR 0,372 (EUR 0,062). Resultat per aktie efter utspädning om EUR 0,372 (EUR 0,062)
  • Nettoskulden uppgick till EUR 113 miljoner

Förvaltade tillgångar (AUM) ökade till EUR 71,3 miljarder (EUR 36,5 miljarder) främst drivet av sammanslagningen med Exeter med AUM om EUR 10,4 miljarder och av EQT IX och EQT Infrastructure V med AUM om EUR 15,6 miljarder respektive EUR 15,1 miljarder, per den 30 juni 2021

EQT har fastställt målet avseende storleken på fonden EQT Growth till EUR 2,0 miljarder. Kapitalanskaffning initierades under Q2 och fonden började generera förvaltningsavgifter i slutet av perioden

Förberedelserna fortsatte för en Infrastructure Core-strategi med längre tidshorisont i EQT:s affärssegment Real Assets samt för EQT:s nya APAC strategi

Annons

Totala investeringar av EQT-fonderna uppgick till EUR 7,7 miljarder (EUR 1,9 miljarder)

Totala bruttoavyttringar ökade till EUR 9,9 miljarder (EUR 0,2 miljarder)

EQT:s ledning förväntar sig att Private Capital och Real Assets fortsätter genomföra potentiella avyttringar och investeringar, om marknaderna förblir gynnsamma

Annons

Investerings- och avyttringsaktiviteten efter rapportperioden inkluderar investeringar i Parexel (EQT IX), Covanta Holding Corporation, Cypress Creek Renewables, Meine Radiologie Holding, Blikk Holding (EQT Infrastructure V) och försäljningen av Igenomix (EQT VIII), Fertin Pharma (EQT Mid Market Europe), Iver (EQT Mid Market Europe) och Unilode Aviation Solutions (EQT Infrastructure II)

Investeringsgraden i nyckelfonder per den 22 juli 2021 uppgick till 55–60 procent i EQT IX och 50-55 procent i EQT Infrastructure V.

EQT Exeter Europe Logistics Value Fund IV har hållit sin slutgiltiga stängning (final close) på sitt hard cap med EUR 2,1 miljarder i avgiftsgenererande kapitalåtaganden

Annons