M&A

EQT begär extrastämma i Karo Pharma

EQT fullföljer budet till aktieägarna i Karo Pharma och frånfaller villkor samt förlänger acceptfristen. EQT begär även att en extrastämma ska hållas i Karo Pharma för val av nya styrelseledamöter.

Uppdaterad 2019-01-22
Publicerad 2019-01-22

EQT VIII offentliggjorde den 29 oktober, genom Karo Intressenter, ett bud till aktieägarna i Karo Pharma om 36,90 kronor per aktie. Den 2 januari höjde EQT, genom Karo intressenter, budet till 38 kronor per aktie och förlängde acceptfristen fram till och med den 17 januari 2019. Nu förlängs acceptfristen återigen och villkoren för miniminivå försvinner.

Vid utgången av acceptfristen den 17 januari 2019 hade erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 70 499 316 aktier, motsvarande cirka 43,6 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma. Karo Intressenter har även förvärvat totalt 31 223 273 aktier i Karo Pharma utanför erbjudandet, vilket motsvarar 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma. Totalt motsvarar Karo intressenters aktier i dag cirka 62,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma.

Karo Intressenter har nu beslutat att fullfölja erbjudandet och förvärva samtliga aktier i Karo Pharma som har lämnats in i erbjudandet. Detta innebär att Karo Intressenter frånfaller villkoret avseende en miniminivå av accepter i erbjudandet.

Karo Intressenter meddelar vidare att samtliga andra villkor för fullföljande av erbjudandet har uppfyllts.

Karo Intressenter beslutar även att förlänga acceptfristen för erbjudandet fram till och med den 12 februari 2019 för att ge de återstående aktieägarna i Karo Pharma möjlighet att acceptera budet.

Eftersom erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som redan har accepterat erbjudandet, eller aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptfristen, inte någon rätt att återkalla sina accepter, skriver EQT i pressmeddelandet.

Karo Intressenter kan komma att förvärva aktier i Karo Pharma under den förlängda acceptfristen.

Det framgår även att Karo Intressenter har lämnat in en begäran till Karo Pharmas styrelse om kallelse till extra bolagsstämma, att hållas den 14 februari 2019, för att behandla frågor om val av nya styrelseledamöter i Karo Pharma. Styrelsen i Karo Pharma kommer att utfärda en kallelse till extra bolagsstämma.

Platsannonser