Finans Nyhet

Enklare flytt av bolån på väg – Avanza vädrar morgonluft

Foto: TTFoto: TT
Foto: TT
Publicerad

Avanza ser potential i bolån när produkten går från relationsprodukt till stapelvara.

Rikard
Josefson.

– Bolån har väldigt länge setts som en relationsprodukt. Du har gått till banken, pratat med din personliga bankman och fått ditt bolån. Men bolån håller ganska snabbt på att bli en stapelvara. När du kan flytta det digitalt är det bara pris och enkelhet som blir avgörande, säger Rikard Josefson, Avanzas vd.

Den förändringen pågår nu, efter att Finansinspektionen gått ut och krävt att processen måste förenklas, och öppnar nya möjligheter för nätbanker som Avanza. I slutet av februari i år inledde Avanza ett samarbete med Landshypotek Bank som innebär att nätbankens kunder, via Avanzas sajt och i apparna, kan ansöka om nytt bolån – eller flytta befintliga bolån – till en effektiv ränta från 1,04 procent.

Annons

Landshypoteket lånar bara ut till villor och fritidshus. Men sedan tidigare har Avanza också ett samarbete med Stabelo som erbjuder rörliga räntor på 1,14 procent till kunder med 60 procents belåningsgrad eller lägre. Den som är villig att binda räntan ett år får 1,04 procent.

Dessutom har Avanza guldkantade erbjudanden till sina private banking-kunder. Den som har 10 miljoner kronor i kapital erbjuds en ränta på 0,79 procent.

Nordnet går ännu lägre – till 0,69 procent för kunder med ett kapital på 15 miljoner kronor.

Annons

Bolånekriget gynnar i slutändan kunden, säger Rikard Josefson.  

– Landshypotek växer, Stabelo växer. Och nu tar sig Hypoteket in på marknaden. Den stora vinnaren på det här kriget är konsumenten. Det kommer att leda till lägre räntor, säger Rikard Josefson.  

Hur intresserade är ni av bolånemarknaden?
– Vi är intresserade. Idag har vi Stabelo, Landshypotek och vårt eget private banking-bolån. Vi välkomnar ännu fler bolåneaktörer som vill ha exponering mot vår kundbas på 1,4 miljoner kunder.

Annons

Hur Avanza mer i detalj tar betalt vill Josefson inte avslöja.

– Vi får en ersättning från Stabelo och Landshypotek som vi inte är publika med beroende på att vi befinner oss i ett tidigt skede. Och vi vill hålla de korten nära kroppen.

Oavsett nivån på ersättningen ligger det stora pengar i bolånepotten. Enligt färsk statistik från SCB står bostadslånen för 82 procent av utlåningen till hushållen i Sverige och uppgår nu totalt till 3 672 miljarder kronor.

Idag är Swedbank störst på bolån, men kommer – om Rikard Josefson får rätt – att tillhöra de relativa förlorarna i bolånekriget.

Swedbank erbjuder idag en snittränta på 1,51 procent avseende 3-månadersräntan – avsevärt högre jämfört med Stabelos 1,14 procent.

Handelsbanken och Nordea ligger på 1,49 respektive 1,75 procent. SEB ligger lägst bland storbankerna med 1,4 procent.

Något som bolåneuppstickarna – i likhet med statliga SBAB – också lockar med i sin marknadsföring är att kunderna slipper förhandla om bolåneräntan. Det är samma ränta för alla.

– Vi vet ju att banker ringer upp kunder som begär ut *amorteringsunderlag och erbjuder dem bättre räntor. Helt plötsligt är de villiga att sänka efter att ha låtit kunden betala höga räntor under många år, säger Rikard Josefson.  

Att begära ut amorteringsunderlag är i dag något som orsakar tröghet på bolånemarknaden enligt Finansinspektionen.  I februari gick myndigheten ut och sa att processen med att få amorteringsunderlaget måste förenklas, och helst digitaliseras.

Finansinspektionen (FI) har begärt in de största företagens planer på hur de ska åtgärda problemen. Förbättras inte situationen kan FI komma att skärpa reglerna.

*Ett amorteringsunderlag är ett dokument som de flesta banker kräver att du förser dem med innan du flyttar ditt bolån till en annan bank. Det är banken du byter till som kräver att du införskaffar amorteringsunderlaget från din befintliga bank.

Så finansierar de nya bostadsaktörerna sin bolånegivning

De senaste åren har ett antal bostadskreditinstitut, som finansierar sin långivning genom strukturer med alternativa investeringsfonder (AIF), etablerat sig på marknaden. Ett exempel är Stabelo, som samarbetar med Avanza Bank och Nordnet Bank. Ett annat exempel är Hypoteket. Bostadskreditinstituten får bedriva bostadsutlåning utan att ha något banktillstånd, vilket medför att de inte omfattas av samma krav som ställs på bankerna. De nya bostasaktörerna verkar istället på den svenska marknaden under andra former av tillstånd från Finansinspektionen än banker och kreditmarknadsbolag. De nya aktörerna finansierar sin bolånegivning genom att skapa och förvalta investeringsprodukter för institutionella investerares räkning inom ramen för en AIF. AIF:erna förvaltas av bolag som är anknutna till bostadskreditinstituten, vilka i sin tur lånar ut pengar till bolånetagarna. Bostadskreditinstitutens utlåning är liten i förhållande till de totala utestående bostadslånen och uppgick i juni 2020 till 0,3 procent av bolånestocken. De nya aktörerna är dock betydande konkurrenter på bolånemarknaden och de stod för 3,7 procent av nyutlåningen det senaste året.

Källa: Bankföreninngen

Annons