Finans Nyhet

Eniro genomför nyemission av preferensaktier

Taggar i artikeln

Eniro Nyemission
Publicerad

Styrelsen för Eniro har offentliggjort prospekt för en nyemission av preferensaktier av serie A. 

För att fullgöra det offentliga ackord som vann laga kraft den 18 augusti 2020 har styrelsen för Eniro beslutat om nyemission av preferensaktier av serie A, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Enligt prospektet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 503 253 409 kronor genom nyemission av högst 629 066 761 preferensaktier av serie A. Teckningskursen är 0,89 kronor per preferensaktie och teckningen ska ske under perioden från och med den 23 september 2020 till och med den 30 september 2020, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Eniro planerar att ansöka om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av de nyemitterade preferensaktier, med första handelsdag omkring den 14 oktober 2020.

Annons