Endast 62 procent av företagen inkluderar Scope 3-utsläpp i sina klimatmål

Taggar i artikeln

Klimatmål
Publicerad
Uppdaterad

Vartannat år sedan 2014 har 2050 Consulting undersökt hur transparenta storbolagen på Stockholmsbörsen är i redovisningen av sitt klimatarbete i en så kallad transparensindexrapport.

Realtid.se

I år toppas listan av Tele2, H&M och SKF. Tele2 har klättrat hela 66 placeringar sedan förra rapporten (2020). Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi ser att kvalitet och omfattning av företagens målsättningar och klimatrapportering hela tiden ökar, vilket är mycket positivt. Däremot finns fortfarande stora utmaningar med att kunna redovisa utsläppen i värdekedjan, så kallade Scope 3-utsläpp, säger Markus Ekelund, vd på 2050 i en skriftlig kommentar.

I årets granskning ingår 133 bolag på Stockholms OMX Large Cap, och andelen företag som offentliggör sina utsläpp inom Scope 1 och 2 har ökat från 81 procent för tre år sedan till 91 procent. Rapportering av utsläpp inom Scope 3 har ökat från 65 procent till 83 procent.

Annons

Ett fåtal företag presenterar en djupgående analys av klimatpåverkan i leverantörskedjan eller identifiering av kritiska processer för att minska utsläppen. Dessutom är det endast 16 procent av de företag som rapporterar utsläpp i Scope 3 som klart och tydligt redogör för datakällor samt eventuella antaganden för rapporteringen.

Några slutsatser från rapporten:

• Över 80 procent av företagen har antagit någon form av klimatmål, och 3 av 4 har definierade klimatmål med specificerad tidsram och nivå, vilket markerar en fortsatt ökande trend jämfört med tidigare rapporter.

Annons

• Företagen rapporterar generellt sett fler detaljer inom Scope 3-kategorin, vilket indikerar en ökad grad av detaljrikedom i rapporteringen.

• Endast 62 procent av företagen inkluderar Scope 3-utsläpp i sina klimatmål. Med tanke på CSRD-lagstiftningen kommer företagen snart vara ålagda att inkludera mål som omfattar hela värdekedjans klimatpåverkan.

• Endast ungefär 16 procent av företagen förklarar tydligt vilka data som utgör grunden för Scope 3-rapportering, vilket visar att transparensen kring datakällor är liten. Majoriteten av företagen (72 procent) rapporterar enligt Global Reporting Initiative (GRI), även om denna andel har minskat. Å andra sidan har användningen av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ökat med 28 procentenheter jämfört med tidigare utvärdering, där nu 47 procent av företagen följer TCFDs riktlinjer.

Annons

• Andelen företag som rapporterar sitt hållbarhetsarbete enligt Carbon Disclosure Project (CDP) är oförändrat 53 procent jämfört med tidigare utvärdering. Både urvalsgruppen och antalet rapporterande företag enligt CDP har emellertid ökat.

Fakta om poängsättningen:

Nyckelfaktorer för att få höga poäng innefattar bland annat att man redovisar sina GHG-utsläpp transparent samt att utsläpp i Scope 3 inkluderas i både redovisning och målsättning. Utöver detta får de som särskiljer sig i toppen också poäng för de har åtagit sig att sätta mål i linje med vetenskapen via SBTi samt att de är TCFD supportrar och/eller följer TCFD:s rekommendationer i sin rapportering.

Så många bolag har ingått i granskningen genom åren:

2023 – 133 företag
2020 – 100 företag
2018 – 97 företag
2016 – 79 företag
2014 – 69 företag

Annons