Fredrik Tauson, founding partner och förvaltare på fondbolaget Nordic Cross. Foto: Nordic Cross
Fredrik Tauson, founding partner och förvaltare på fondbolaget Nordic Cross. Foto: Nordic Cross
Kreditmarknaden

"En fantastisk marknad att gå emot"

Fondförvaltarna på Nordic Cross menar att senaste veckans dipp på den europeiska företagsobligationsmarknaden innebär nya möjligheter och köplägen för den modige investeraren.

Uppdaterad 2020-03-25
Publicerad 2020-03-25

Fredrik Tauson, founding partner och förvaltare på fondbolaget Nordic Cross, menar att den senaste tidens stora svängningar på marknaden för företagsobligationer snart kan komma att innebära flera starka köplägen för den opportunistiske placeraren. 

– Även om vi kanske inte sett botten ännu, börjar vi se flera köplägen i företagsobligationer som dippat drastiskt i pris. Det är en fantastisk marknad att gå emot som opportunistisk fond med mycket likvida medel. Nedgången styrs av flöden just nu och det har funnits många exempel på obligationer till försäljning vars pris inte motsvarar det underliggande värdet.

Den senaste veckan har minst sagt varit omtumlande för företagsobligationsmarknaden. Det europeiska kreditindexet Itraxx Crossover, som sammanställer CDS:er och kreditderivat för high-yield bolag, har svängt från som mest 750 baspunkter under gårdagen till 620 baspunkter idag. Före den 27 februari låg indexet i genomsnitt på 200 baspunkter över Stibor.

– Marknaden svarade omedelbart positivt på Fed:s "what ever it takes”-program. Att världens centralbanker nu agerar och annonserar kommande kapitalinjektioner in i marknaden är en positiv signal som skulle kunna peka på att marknaden kan stabiliseras.

– Våra fonder har ett flexibelt mandat vilket innebär att vi kan gå in i turbulenta marknader med stor andel likvida medel och opportunistiskt köpa obligationer. Vi är inte bundna till någon geografi utan kan investera även utanför Norden. I nuläget ser vi sett mer köplägen i kring europeiska företagsobligationer framför de nordiska.

De senaste årens stora inflöden in i företagsobligationsmarknaden har drivits på av nollräntepolitiken och artificiellt låg volatilitet i tillgångsslaget. Många rådgivare har använt sig av riskskalan SRRI som bygger på volatilitet, alltså svängningarna fonderna. Men hur mycket det svänger säger tyvärr ganska lite om den underliggande kreditrisken. Precis som volatiliteten var överdrivet låg tidigare, så finns det mycket som talar för att den är överdrivet hög just nu.

– Vi har en high yield-fond med nära 90 procent likvida tillgångar. Tanken med den är att gå in i turbulenta marknader som denna och hitta bolag med god kreditkvalitet men vars obligationer fallit orimligt mycket i pris. Däremot vill vi se fler och tydligare signaler på att marknaden närmar sig botten innan vi slår till för fullt.

I sin bevakning letar Fredrik Tauson främst efter företagsobligationer som befinner sig utanför krisens epicentrum, gärna ocykliska bolag utanför sektorerna olja, transport eller besöksnäring.

– ”Buy when there is blood” brukar fungera på företagsobligationsmarknaden. De närmaste veckorna kommer att bli direkt avgörande i synen på huruvida marknaden nått botten. Gör centralbankerna allt det de åtagit sig att göra är jag övertygad om att företagsobligationsmarknaden kommer återhämta sig relativt fort.

Platsannonser