Anna-Karin Jatko, gd på EKN.
Anna-Karin Jatko, gd på EKN. Foto: EKN
Hållbarhet

EKN:s och SEK:s nyinrättade klimatråd “det första av sitt slag i världen”

EKN och SEK bildar ett vetenskapligt klimatråd som ska agerarådgivande i arbetet med att anpassa det svenska exportfinansieringssystemet i linje med Parisavtalets mål. 

Uppdaterad 2021-08-26
Publicerad 2021-08-26

Exportkreditnämnden, EKN, och Svensk Exportkredit, SEK, inrättar ett vetenskapligt klimatråd för att stödja anpassningen av Sveriges exportfinansieringssystem till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det framgår av ett pressmeddelande. Det vetenskapliga klimatrådet är det första av sitt slag i världen, enligt EKN. Det har ingen operativ roll i enskilda affärsbeslut.

Det var under 2020 som EKN och SEK fick i uppdrag av regeringen att utreda hur det svenska exportfinansieringssystemet ska bidra till den globala klimatomställningen. 

­­– Svenska företag har en framskjuten ställning när det gäller att tillgodose världens behov av teknik för omställning med hållbar användning av resurser. Under många år har det svenska exportkreditsystemet långsiktigt bidragit till att svenska företag nått ut och är konkurrenskraftiga. Syftet med det vetenskapliga klimatrådet är att det ska stärka oss i vårt viktiga arbete för att stötta svenska exportföretag och deras kunders klimatomställning, säger Magnus Montan, vd på SEK, i en skriftlig kommentar.  

– Världen behöver en snabb omställning.  Samtidigt behöver låg- och medelinkomstländer utveckla energiförsörjning och infrastruktur och nå de globala utvecklingsmålen. Det medför naturligtvis komplexa frågeställningar att hantera för oss som finansiella aktörer. Därför är det viktigt att vi förankrar strategiska beslut i aktuell vetenskap, utöver de dialoger vi redan har med företag, banker och civilsamhällesorganisationer, säger Anna-Karin Jatko, gd på EKN.

I det nyinrättade klimatrådet ingår Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor vid Strategiska hållbarhetsstudier på KTH, Max Åhman, docent inom Miljö- och energisystem vid Lunds universitet, Tomas Kåberger, bl.a. professor på Chalmers och f.d. gd på Energimyndigheten, samt Anna Krook-Riekkola, docent/biträdande professor inom Energiteknik på Luleå tekniska universitet.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in