Efter bottennotering för M&A:s – här är branscherna där trenden har vänt

Taggar i artikeln

M&A PwC
Publicerad
Uppdaterad

Affärsvolymerna för företagstransaktioner under 2023 landade på en lägre nivå än pandemiåret 2020. Det här året har startat med en ökad aktivitet inom främst teknik- och energibranscherna, och flera stora transaktioner har redan genomförts. Det visar PwC:s återkommande globala kartläggning M&A Industry Trends Outlook.

Realtid.se

Det totala värdet av globala företagsaffärer rasade med cirka 25 procent under 2023 jämfört med 2022, enligt en ny sammanställning från PwC. Sammanlagt genomfördes affärer som omfattade 2 512 miljarder dollar, vilket är en bottennotering sett till de senaste fem åren och en halvering från toppåret 2021.

Nu kan dock en viss ljusning anas. För även om början på året ofta innebär en lugnare period, så har redan flera större affärer tillkännagivits under januari 2024. Det handlar till exempel om Hewlett Packard Enterprises föreslagna förvärv av Juniper Networks och Blackrocks intention att köpa Global Infrastructure Partners.

Ur ett branschperspektiv visar sammanställningen på tydliga skillnader. Återhämtningen har till exempel redan börjat inom branscher som energi och teknologi, medan affärerna fortfarande går på tomgång inom sektorer som bank och traditionell sjukvård. Rapporten visar även att volymerna inom delområden som försvar, metall och energiproduktion ökade under 2023 jämfört med 2022. Dessa sektorer spås fortsätta uppåt med hög förvärvsaktivitet relaterat till AI, halvledare, elfordon och energilagring.

Annons

PwC:s Global M&A Industry Trends Outlook publiceras två gånger om året, och innehåller en analys av globala företagsaffärer. Sammanställningen baseras på data från erkända källor inom de ingående branscherna. Värden och volymer har sin grund i officiellt tillkännagivna transaktioner som
tillhandahållits av London Stock Exchange Group per den 31 december 2023. Basen har kompletterats genom ytterligare information från Preqin, S&P Capital IQ och PwC:s oberoende forskning.

Annons